Gymnázium Třeboň

Aktivita 05 - Přednáška Rožmberkové

Datum konání:     20. 6. 2011
                              
Třída, počet žáků:    I. ročník – 29 žáků (z celkového počtu 32 žáků ve třídě)
                                   
Vyučující:        Mgr. Václav Pražák (přednášející), Mgr. Jana Kalvasová (dozor)


Průběh:
V rámci dvouhodinové přednášky se žáci měli možnost seznámit se s historií rožmberského rodu, především s osobami posledních Rožmberků, a jejich odkazem a reflexí v současnosti.

Cíl:
Cílem této akce bylo upozornit v souvislosti s výročím „Rožmberského roku“ na význam rožmberského rodu pro české i světové dějiny s přihlédnutím k obecným společenským jevům (šlechta a její vymezování, šlechtické hospodářství v raném novověku, kulturní mecenát a reprezentace). Prostor byl vedle historie věnován i současné reflexi života Rožmberků, např. ve filmech, knihách či výstavách.  

Zhodnocení akce a zpětná vazba:
Žáci měli o danou problematiku zájem, aktivně doplňovali vlastní poznatky či kladli dotazy k problémům, které jim nebyly jasné či které je více zajímaly. Dokázali sami formulovat své odpovědi na předkládané dotazy a vlastní názory.

Doporučení:
Přednášku je možné doporučit i pro další ročníky nižšího gymnázia (II. resp. III. ročník) a zopakovat během následujícího školního roku.


Mgr. Václav Pražák, přednášející
 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout