Gymnázium Třeboň

Aktivita 06 - Kurz Etika a společenská etiketa

Datum konání:         26.06. - 29.06. 2011

Místo konání:           Klášter Božího Milosrdenství,  Nové Hrady              

Třída, počet žáků:    žáci III. ročníku  (celkem 27 žáků)

                                   

Pedagogický dozor:  Mgr. Zdeněk Kučera, Mgr. Milada Benedová, Mgr. Martin Rosocha

 

Školitelé: PaedDr. Ivana Bečvářová, Mgr. Klaudie Pospíšilová (agentura Asteria České

                 Budějovice)

 

Cíl:   osvojit si základní pravidla lidského chování, seznámit se s pojmem etika, etiketa  a pravidly společenského vystupování na veřejnosti, při významných společenských a kulturních událostech, zamyslet se nad svým chováním a jednáním v rodině, mezi přáteli, ve školní třídě, zhodnotit situaci, kdy je společenská etiketa nutná a vyžadovaná, chápat a respektovat vzájemné soužití lidí v občanské společnosti

Použité materiály a technika: noviny, časopisy, barvy, látky, lepidlo, dataprojektor, notebook, výukové a  filmové dokumenty, fotoaparát 

 

Zhodnocení akce a zpětná vazba:

Žáci III. ročníku v uvedeném termínu absolvovali čtyřdenní kurz, během něhož se pod vedením lektorů z výše uvedené agentury blíže seznámili se základními etickými pojmy a pravidly slušného chování mezi lidmi. Výuka se uskutečnila v exteriéru i  interiéru Kláštera Božího Milosrdenství v Nových Hradech, což napomohlo samotnému důstojnému průběhu celého kurzu. První den proběhly hry zaměřené na vzájemnou komunikaci, představení se a vystupování na veřejnosti (Bontón není bonbón), v dalších dnech se lektoři programově zaměřili na pojmy kultura a subkultura, vhodné oblékání, způsob vyjadřování (Etiketa ve škole i za školou), etiketu stolování, multikulturní etiketu (Galavečer), školní řád jako základní pravidlo společného soužití. Kurz byl koncipován jako praktický, zaměřený na jednotlivé výstupy a prezentace žáků samotných či skupin, posilující diskuse, situační metody a týmovou práci. Během kurzu žáci zhlédli výukové a filmové dokumenty věnované danému tématu. 

Zpětná vazba: Žáci se seznámili se zásadami slušného chování ve společnosti, vysvětlili si a pochopili termín společenská etiketa, sami zdůvodnili nutnost osvojení si a uplatnění těchto pravidel v běžném životě člověka. Celý kurz i výukové metody lektorů byly jak žáky, tak i pedagogickým dozorem velice kladně hodnoceny.

 
Doporučení:

Tento kurz lze jednoznačně kladně hodnotit a doporučit i do budoucna. Jedná se o velice prospěnou a přínosnou činnost v oblasti práce s mladými lidmi.

Poznámka: 

1/ Z průběhu kurzu byla vytvořena obsáhlá fotodokumentace

 2/ Program kurzu:

Neděle 26.06.    10.00 – 12.00  seznamovací cvičení

                           13.00 -  18.00  Oděvní styly v Evropě a v průběhu věků, odívání ve světě,

                                                    vhodné oblékání do společnosti, do školy, na sport

                           19.00 – 21.00  pravidla chování, společenský bontón (Bontón není bonbón)

 

Pondělí 27.06.   09.00 – 12.00  Etiketa stolování, odívání, módní přehlídka, Etiketa naruby

                           13.00 – 18.00  společný pěší výlet – Sokolí hnízdo, Hraniční kámen

 

Úterý    28.06.   09.00 – 12.00  Neverbální komunikace

                           13.00 – 18.00  Společenská etiketa, testy-hra, etudy, tvorba projektu

                           19.00 – 21.00  Naučné pořady (DVD), modulové situace, reflexe

Středa   29.06.   09.00 – 13.00  společný pěší výlet do Terezina údolí

                           14.00 – 15.00  společná prohlídka klášterního komplexu a zámku

                           16.00 -  16.30  ukončení kurzu     

 

 

30.06. 2011                                                                     Zapsal:  Mgr. Zdeněk Kučera

 


 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout