Gymnázium Třeboň

01 - Účast redakční rady časopisu GYM ve 4. ročníku soutěže o nejlepší školní časopis

Datum:
26. listopad 2010

Místo konání: Administrativní a školící centrum Jihomoravského kraje na ulici Cejl 73, Brno

Účastníci akce:
13 členů redakční rady čsp. GYM

Vyučující:
Mgr. Anna Kohoutová, Mgr. Martin Rosocha

Cíl: seznámení se s činnostmi jiných redakcí, konfrontace s jinými přístupy v tvorbě školního časopisu (forma i obsah)

 • účast na připravených workshopech
 • navázání spolupráce s jinou redakcí podobně nastaveného školního časopisu
 • prezentace časopisu GYM a webu casopisgym.cz
 • prohlídka historického centra Brna, sběr materiálu pro GYM 16

 

Průběh celostátního setkání:
 

 • 09:00 – 10:00 Registrace účastníků a prohlídka časopisů
 • 10:00 – 10:05 Slavnostní zahájení – vystoupení hostů
 • 10:05 – 10:20 Představení projektu Klíče pro život – časopis REMIX
 • 10:20 – 12:30 Workshopy pro členy redakcí a pedagogy vedou Petr Kantor a Pavel Zdráhal - regionální koordinátoři – redaktoři časopisu REMIX, Darek Jedzok – novinář, Pavel Cizner – fotograf a host z Deníku
 • 12:30 – 13:00 Občerstvení
 • 13:00 – 14:00 Vyhlášení časopisu roku 2010
 • Vyhlášení článku roku 2010
 • Předání cen v jednotlivých kategoriích

 

Témata a průběh workshopů
Žurnalistou na střední škole (Petr Kantor) V rámci workshopu proběhla reflexe studentské práce na časopisech. Proběhla diskuze a prezentace možnosti spolupráce s časopisem www.remix.nicm.cz a prezentace projektu Klíče pro život. V rámci workshopu proběhla volba nejlepšího časopisu, který si vybrali sami zástupci redakcí.
Média a propaganda (Darek Jedzok) Jak mohou média zkreslovat realitu? Žijeme v éře vizuálního obsahu – ale můžeme skutečně důvěřovat věcem, které slyšíme a vidíme? Je vizuální zpráva skutečně více důvěryhodná než text? Prohlédli jsme si a probrali několik známých případů propagandistických a PR-ových aktivit. Hledali jsme, kde se nacházejí hranice mezi „lhaním“, „zkreslením informace“ a „prací s fakty“.
Fotografie v médiích (Pavel Cizner) Cílem workshopu bylo pochopení základů kompozice => zvýšení úrovně fotografií v časopisu. V tomto workshopu byly představeny obecné zásady kompozice fotografie, zásady pro fotografii v médiích a nechyběla ani praktická část a prostor pro diskuse.
Školní časopis v kontextu ŠVP (Pavel Zdráhal) V rámci workshopu pro pedagogy jsme využili možnost k výměně zkušeností a tipů při práci s mladými redaktory a fungování časopisu na ostatních školách. Společně jsme otevřeli témata mediální výchova, motivace, spolupráce s dalšími institucemi a přínosy časopisů pro školu i pro žáky. Byla nám nabídnuta spolupráce s časopisem www.remix.nicm.cza prezentace projektu Klíče pro život.

Hodnocení akce
Časopis GYM ve 4. ročníku soutěže o nejlepší školní časopis uspěl – přivezl tři úspěšná ocenění. Úspěchem celé redakce je obsazení 3. místa v kategorii nejlepší obsah. Výrazně se prosadili dva redaktoři Adam Prášil a Jan Čížek, kteří si přivezli individuální ocenění za nejlepší články. Redaktoři GYMu se zúčastnili všech organizovaných workshopů, ve kterých prezentovali časopis GYM a získali nové dovednosti. Redakci se podařilo navázat spolupráci s úspěšným (vítězným) slovenským časopisem Ťahák a bude hledat možnosti, jak vzájemně obohatit svou činnost.

Zpracovala: Mgr. Anna Kohoutová, vedoucí týmu aktivity 01

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout