Gymnázium Třeboň

Aktivita 06 - Kurz filmové školy

„Kurz  Filmová škola“

Datum konání:         27.08. - 30.08. 2011

Místo konání:           Rekreační zařízení Lesák, Chlum u Třeboně              

Třída, počet žáků:    vybraní žáci školy   (celkem 12 žáků)

                                    

Pedagogický dozor:  Mgr. Zdeněk Kučera,  Mgr. Martin Rosocha

 

Školitelé:  Mgr. Zdeněk Gawlik – režisér a scénárista (Praha), Miroslav Hurt – kameraman a  

                  fotograf (Praha)

 

Cíl:   osvojit si pravidla techniky fotografování a filmování, získat praktické dovednosti v činnosti s kamerou a fotoaparátem, seznámit se s pojmy z daného oboru, podílet se na tvorbě společného filmu- dokumentu o životě Františka Hrubína, navštívit Barrandovské ateliéry v Praze

Použité materiály a technika: literární tvorba F. Hrubína (básnická sbírka Můj zpěv), dataprojektor, notebook, výukové a  filmové dokumenty, digitální fotoaparát a kamera, setkání s pamětníky F. Hrubína 

 

Zhodnocení akce a zpětná vazba:

Žáci v uvedeném termínu absolvovali čtyřdenní kurz, během něhož se pod vedením lektorů  blíže seznámili se základními pojmy z oblasti tvorby filmu a umělecké fotografie. Výuka se uskutečnila v objektu rekreačního zařízení Lesák v Chlumu u Třeboně, praktická činnost v různých částech obce Chlum u Třeboně. První den proběhly přednášky zaměřené na dějiny hraného a dokumentárního filmu, námět, scénář, dramaturgii a režii filmu, princip digitální fotografie, exponometrii, v dalších dnech se lektoři programově zaměřili na praktickou činnost, a to na natáčení dokumentu, práci s kamerou a digitálním fotoaparátem, zdůrazňovali jednotlivé fáze výroby filmu a předávali praktické informace. Čas byl věnován i rozboru již natočených žákovských filmů a ukázce tvorby profesionálních filmařů a fotografů. Kurz byl koncipován jako praktický, zaměřený na jednotlivé výstupy a prezentace žáků samotných či skupin, posilující diskuse, situační metody a týmovou práci při tvorbě filmu. Během kurzu se žáci setkali a pohovořili  s pamětníky Františka Hrubína, a to s panem Miloslavem Smržem a panem Františkem Frantíkem. 

Zpětná vazba: Žáci se seznámili s pojmy v oblasti filmu a fotografie, sami zdůvodnili nutnost osvojení si a uplatnění těchto pravidel při tvorbě společného dokumentárního díla. Celý kurz i výukové metody lektorů byly jak žáky, tak i pedagogickým dozorem velice kladně hodnoceny.

 

 

Doporučení:

Tento kurz lze jednoznačně kladně hodnotit a doporučit i do budoucna. Jedná se o velice prospěnou a přínosnou činnost v oblasti estetické a tvůrčí práce  mladých lidí.

Poznámka: 

1/ Z průběhu kurzu byla vytvořena obsáhlá fotodokumentace 

 

2/ Program kurzu:

 

Sobota 27.08.    10.00 – 12.00  dějiny a význam fotografie a filmu, estetika filmu                           

                           13.00 -  18.00  kompozice a skladba, námět, scénář, dramaturgie,

                                                   režie a herecké prvky, princip digitální fotografie

                           19.00 – 21.00  rozbory filmů, projekce, ukázky fotografií

Neděle 28.08.     09.00 – 12.00  kamera, střih, zvuk,1. fáze výroby filmu

                           13.00 – 18.00  beseda s pamětníky F.Hrubína (p. Smrž, p. Frantík),  

                                                   exponometrie, objektivy a práce s nimi, práce s kamerou

                           19.00 -  21.00  rozbory a projekce

Pondělí 29.08.   09.00 – 12.00  natáčení a fotografování v exteriéru (dům F. Hrubína)

                           13.00 – 18.00  2. a 3. fáze výroby filmu, spolupráce režie a kamery

                           19.00 – 21.00  projekce, modulové situace, reflexe

Úterý   30.08.     09.00 – 16.00 společný výlet do Barrandovských ateliérů v Praze,

                                                   prohlídka

                           18.00 -  18.30  ukončení kurzu     

 

 

31.08. 2011                                                                     Zapsal:  Mgr. Zdeněk Kučera

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout