Gymnázium Třeboň

Aktivita 04 - Exkurze do okolí Týna nad Vltavou

Pedagogové se seznámili s geologickou historií jižních Čech a některými novými trendy v geologii. Součástí exkurze byla návštěva stanice „Pomoc přírodě“ v Týně nad Vltavou, kde je paní Barbora Šímová informovala o nabídce výukových programů pro školy a provedla je paleontologickou sbírkou „Na křídlech pterodaktyla“, geologickou expozicí jihočeských hornin, sbírkou světových druhů borovic, sbírkou léčivých bylin a expozicí společenstev jižních Čech. Učitelé také měli možnost si vyzkoušet některé praktické úlohy a zakoupit netradiční didaktické pomůcky pro výuku. Na závěr se pedagogové zúčastnili krátké plavby po Vltavě a Lužnici.

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout