Gymnázium Třeboň

Aktivita 04 - Exkurze do Zařízení na energetické využití odpadu (ZEVO) Praha-Malešice

Datum konání:    6. 9. 2011 (exkurze 4 hodiny, cesta 4 hodiny)

Třídy, počet žáků:    4. ročník, celkem 22 žáci

Vyučující:        Mgr. Jitka Mašková, Mgr. Petr Werner

Použité materiály a metody: propagační materiály firmy ZEVO Praha, exkurze s odborným výkladem   

Cíl: vytvořit si vlastní názor a zaujmout zodpovědný postoj k problematice odpadů a životního prostředí na základě vlastní praktické zkušenosti s moderní a ekologickou metodou využití odpadu jako zdroje energie

Zhodnocení akce a zpětná vazba:
Dne 6. 9. 2011 se žáci 4. ročníku zúčastnili jednodenní exkurze do pražské firmy ZEVO, která se zabývá ekologickou likvidací a současně energetickým využitím komunálního odpadu na tepelnou a elektrickou energii. Zařízení tohoto typu jsou v republice jen tři a firma ZEVO je nejblíže naší škole.
Jako první na programu byla přednáška o problematice likvidace a recyklace  odpadu v České republice, především ve větších městech, o výhodách a problémech jednotlivých postupů. Přednášející vysvětlil metody a technologii využívanou ve firmě ZEVO v Praze Malešicích a zdůraznil vliv tohoto zařízení na zlepšování životního prostředí v hlavním městě. Dále zmínil i ekonomický potenciál odpadu jako paliva na výrobu elektrické energie.
Poté si žáci pod vedením zaměstnanců firmy prohlédli zařízení. Během prohlídky se žáci ptali na další podrobnosti o fungování zařízení. Překvapující byly údaje porovnávající toto zařízení s tepelnou elektrárnou a minimum zplodin vypouštěných do ovzduší.

Na základě zkušeností z předchozích exkurzí do ZEVO v Praze Malešicích následovala exkurze do Hrdličkova muzea ve Viničné ulici, které je věnováno člověku – jeho původu a evoluci, ale i zařazení do zoologického systému a individuálnímu vývoji. Poté žáci navštívili expozici v Chlupáčově muzeu na Albertově, která přehledně a názorně zachycuje geologický vývoj Země a jeho provázanost s vývojem rostlin a živočichů.


Mgr. Štěpánka Otepková, vyučující a vedoucí aktivity 04


 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout