Gymnázium Třeboň

Aktivita 02 - Prožitkové kurzy v Římově (5. 9. - 14. 9. 2011)

Datum konání: 5. 9. – 7. 9. 2011 kvinta
                            8. 9. – 10. 9. 2011  1. ročník  
                           12. 9. – 14. 9. 2011  prima
   
Třídy, počet žáků:   kvinta – 24 žáků (z celkového počtu 28 žáků)
                                   1. ročník – 23 žáků (z celkového počtu 24 žáků), 3. ročník – 3 žáci
                                    prima – 32 žáků (z celkového počtu 33)
                                   
Vyučující:  Mgr. Ivana Čurdová (výchovná poradkyně), Mgr. Kateřina Janů (metodička prevence), Mgr. Petr Kopeček,  Mgr. Martin Krynický, Mgr. Jana Kalvasová (třídní učitelé)

Lektoři:  Bc. Petra Sosnová, Petr Kropáček, Bc. Jan Sattran (studenti 5. ročníku pedagogiky volného času), Mgr. Tereza Hlásková (absolventka psychologie)

Průběh:
 Jednotlivé třídní kolektivy strávily postupně 3 společné dny v Římově. Žáci byli ubytováni v ubytovně patřící sportovnímu klubu, kde byla k dispozici velká společenská místnost. Většina aktivit probíhala na sportovním hřišti nebo v okolí Římova.
Žáci se pod vedením 3 zkušených lektorů zapojili do různých aktivit (sportovních, poznávacích, zaměřených na řešení různých problémů a týmovou práci).  Po skončení jednotlivých aktivit byli žáci lektory vedeni k aktivnímu rozboru vzniklých situací a odvození správných vzorců chování v týmu.
Prožitkového kurzu žáků primy se zúčastnila i absolventka psychologie Tereza Hlásková, která se věnovala individuálně žákům ve volném čase, rozebírala s nimi různé situace, jejich pocity a případné  problémy v komunikaci.
Prožitkového kurzu žáků 1. ročníku se zúčastnili také 3 žáci 3. ročníku. Důvodem bylo   lepší navázání komunikace nových žáků školy s žáky starších ročníků.

Cíl: Prožitkové kurzy jsou součástí MPP a ŠVP školy. Jsou vhodně zařazeny na začátku školního roku a kladou si tyto cíle – vytvořit schopný třídní kolektiv, navázat spolupráci mezi žáky a pedagogy, podporovat týmovou práci a vzájemnou pomoc mezi žáky, předcházet rizikovému chování v kolektivu a monitorovat případné problematické jedince v kolektivu. U žáků kvinty byl tento kurz chápán jako start do vyššího gymnázia, oživení kolektivu a upevnění dobrých vztahů mezi žáky.

Zhodnocení akce a zpětná vazba:
Průběh prožitkových kurzů byl hodnocen stoprocentně pozitivně, ať už z pozice učitelů, lektorů nebo žáků. Jednotlivé aktivity byly rozebírány lektory společně s žáky bezprostředně po skončení. Na závěr každého kurzu hodnotili žáci nejvíce a nejméně oblíbené aktivity, známkovali jednotlivé lektory i celkový program kurzu. Celý program byl pečlivě rozebírán pedagogy s lektory každý den, byly zdůrazněny dosažené cíle a formy práce žáků. Velký význam má vysoká účast žáků jednotlivých tříd (především v primě a v 1. Ročníku chyběl pouze 1 žák). Třídní učitelé dohlédnou na zapojení těchto žáků do třídního kolektivu. Žáci během kurzů diskutovali v kruhu, zkoušeli vyjadřovat své názory a hodnotit své pocity.  Přínosem pro třídní kolektivy bude pokračování těchto aktivit na třídnických hodinách. Z prožitkových kurzů byla pořízena fotodokumentace,  která poslouží lektorům i jednotlivým třídním kolektivům. Fotografie jsou zveřejněny se souhlasem žáků.


Doporučení: Ubytování v Římově je zcela vyhovující, lokalita je blízko a zároveň pro žáky téměř neznámá, ubytování i strava jsou cenově dostupné a vhodné pro pořádání prožitkových kurzů. Časový rozsah kurzů doporučuji nechat stejný z finančních i organizačních důvodů školy. Také spolupráce s lektory se velmi osvědčila a již máme předběžně domluvené termíny na příští školní rok. Doporučuji stejným způsobem zajistit dozor nad žáky – 3 lektoři a 2 učitelé.
 

Mgr. Ivana Čurdová, vyučující a vedoucí aktivity 02

Foto: Ivana Čurdová

Fotogalerie

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout