Gymnázium Třeboň

Aktivita 05 - Exkurze Praha – Národní památník heydrichiády, židovské město

Datum:
19. října 2010

Účastníci akce:
IV. ročník – 27 žáků (z celkového počtu 29 žáků ve třídě)

Vyučující:
Mgr. Václav Pražák, Mgr. Jana Kalvasová

Průvodci:
zaměstnanci Národního památníku heydrichiády a Židovského muzea

Průběh:
Během této celodenní exkurze navštívili žáci dopoledne Národní památník heydrichiády v chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici, který je znám především díky hrdinnému boji československých parašutistů s přesilou nacistů v červnu 1942. Měli možnost vidět tematicky zaměřený dokumentární film, prohlédnout si expozici o protinacistickém odboji a především vstoupit přímo na místa dějinných událostí – do podzemní krypty a samotného kostela. Odpolední program byl zaměřen na komentovanou prohlídku někdejšího pražského židovského města, kde se žáci mohli seznámit se základní historií židovství a Židů v českých zemích. Navštívili rovněž Staronovou synagogu, nejstarší zachovalou synagogu ve střední Evropě.

Cíl: V rámci této exkurze se žáci měli seznámit s událostmi druhé světové války, které výrazným způsobem ovlivnily dějiny českých zemí a na vlastní oči se přesvědčit, nakolik tyto události zůstávají aktuální a jaká pozornost se věnuje jejich připomenutí. Bezpochyby výrazným zážitkem byla možnost vstoupit přímo na místo posledního odporu čs. parašutistů a získat tak možnost „dotknout se“ historie, o které se jinak dovídají pouze z filmů či knih. Důležité bylo i připomenutí parašutisty a pozdějšího konfidenta gestapa Karla Čurdy, pocházejícího ze Staré Hlíny – tím došlo k propojení i s třeboňským regionem s možností využití těchto informací v práci na dějepisném a zeměpisném katalogu. V rámci prohlídky židovského města se kromě připomenutí událostí holocaustu mohli žáci blíže seznámit i se základy židovské kultury a náboženství a zájemcům byla nabídnuta možnost prohloubit si tyto znalosti v rámci otevřených dějepisných seminářů.

Zhodnocení akce a zpětná vazba:
Ze strany vyučujících i žáků byl průběh exkurze hodnocen pozitivně jak po stránce organizační, tak i obsahové. Především návštěva Národního památníku heydrichiády na mnohé účastníky velmi hluboce zapůsobila a oživila jejich zájem o danou problematiku. Podobně i exkurze do židovského města znamenala pro mnohé první seznámení se s daným tématem a možnost dozvědět se spoustu nových informací. Vzhledem k zákazu fotografování v navštívených objektech nebylo možné pořizovat fotodokumentaci.

Doporučení:
Vzhledem k vydařenému průběhu exkurze doporučuji její opakování s následujícími IV. ročníky, protože se jedná o vhodnou formu propojení aktuálně probíraného učiva s reálnými prožitky. Vzhledem k možnosti využití speciální nabídky Českých drah bylo možné zrealizovat celý program s relativně malými náklady (210 Kč na žáka). Podle časových a finančních možností by případně stálo za zvážení rozšířit prohlídku židovského města i o další objekty (starý židovský hřbitov).

Zpracoval: Mgr. Václav Pražák, člen týmu aktivity 05

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout