Gymnázium Třeboň

Aktivita 05 - Exkurze – Jihočeská vědecká knihovna, Jihočeské muzeum České Budějovice

Datum konání: 22. 9. 2011
                              
Třída, počet žáků: 1. ročník – 23 žáků (z celkového počtu 24 žáků ve třídě)
                                   V. ročník – 20 žáků (z celkového počtu 28 žáků ve třídě)
                               
Vyučující: RNDr. Ivana Kubínová, Mgr. Václav Pražák

Průvodkyně: Lidmila Švíková (Jihočeská vědecká knihovna)

Průběh:
V rámci exkurze se žáci 1. a V. ročníku mohli seznámit se základy fungování Jihočeské vědecké knihovny. Nejprve měli možnost shlédnout prezentaci o této instituci, kde se seznámili s její strukturou, nabídkou služeb a rovněž s možností multimediálního servisu a prací s online funkcemi knihovních internetových stránek. Poté následovala prohlídka vlastní budovy v Lidické ulici, kde žáci navštívili regionální oddělení, studovnu periodik a hudební oddělení.
Jako doplňkový program byla naplánována prohlídka Jihočeského muzea, kde žáci kromě stálých přírodovědných a historických expozic shlédli i mimořádné výstavy „Poklady doby bronzové“, „Kmeny Dani a Jali – Západní Papua“ a „Mistři české malby“.

Cíl:
Cílem této exkurze bylo představit Jihočeskou vědeckou knihovnu jako důležitou instituci při zjišťování odborných informací nejen o jihočeském regionu. Exkurze měla představit hlavně nabídku služeb, které může registrovaný čtenář využívat, stejně jako propojení s místními knihovnami (meziknihovní výpůjční služba, zasílání fotokopií apod.).

Zhodnocení akce a zpětná vazba:
Cíle exkurze bylo úspěšně dosaženo, žáci byli mnohdy překvapeni možnostmi, které jim tato instituce nabízí, zejména při práci na odborných tématech. Značný podíl na úspěchu měl i fundovaný a poutavý výklad Lidmily Švíkové, která má v rámci Jihočeské vědecké knihovny na starosti komunikaci s veřejností a odbornou prezentaci.

Doporučení:
Exkurzi je možno i po loňských zkušenostech zahrnout mezi standardní exkurze pro první ročníky vyššího gymnázia, protože poskytuje možnost seznámit se s důležitou institucí, kterou mohou žáci vzhledem k relativní blízkosti, cenové dostupnosti a především rozsahu nabízených služeb velmi dobře využít při svém studiu na střední škole i během dalšího vzdělávání.


RNDr. Ivana Kubínová, vedoucí exkurze
 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout