Gymnázium Třeboň

Aktivita 04 - Den šetrné dopravy

Datum:
20. října 2010 (2+2 hodiny)
 

Účastníci akce:
prima, sekunda, 55 žáků
 

Vyučující:
Mgr. Štěpánka Otepková, Mgr. Jitka Mašková, Mgr. Zdeněk Kučera, Mgr. Ivana Čurdová

Lektoři:
Martin Ille, Jakub Novotný, žáci kvarty

Použité materiály a metody:
praktické úkoly spojené s pohybovými aktivitami, test znalostí

Cíl: Nejmladší žáci si mají hravou formou a "na vlastní kůži" zopakovat a ujasnit základní bezpečnostní pravidla při pohybu na kole a kolečkových bruslích po komunikacích a na základě ekologických souvislostí upředňostňovat dopravu šetrnou k životnímu prostředí.

Zhodnocení akce a zpětná vazba:
Při této akci jsme využili zkušeností městské policie, autoškoly pana Illeho a žáků vyšších ročníků naší školy, kteří jsou členy cyklistického oddílu. Žáci obou třídy byli rozděleni do dvou skupin. Jedna absolvovala pod vedením učitele autoškoly a městského policisty praktický výcvik na dopravním hřišti v blízkosti školy a druhá plnila na zahradě DDM v Třeboni praktické i teoretické úkoly, které pro ně připravili starší spolužáci. Žáci byli za své znalosti a dovednosti bodováni. Po hodině se obě skupiny vyměnily. Akce byla doplněna i ukázkami dovedností členů cyklistického oddílu. Akce měla u žáků pozitivní odezvu. Byla významným doplněním výuky. Jako velmi pozitivní hodnotím zapojení žáků vyšších ročníků (kvarty a septimy) do přípravy programu.

Doporučení:
Akci doporučuji pravidelně opakovat a rozšířit ji i o úlohy z jiných oblastí. Pro konání podobných aktivit by bylo vhodné využít příležitosti tzv. týdne mobility, který připadá na 3. zářijový týden.V letoštím roce to však z organizačních důvodů nebylo možné.

Zpracovala: Mgr. Štěpánka Otepková, vyučující a vedoucí aktivity 04

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout