Gymnázium Třeboň

Aktivita 05 - Exkurze - Zámek v Třeboni

Datum konání: 6. 10. 2011
Třída, počet žáků: II., 32 žáků
Vyučující: Mgr. Jana Kalvasová, Adéla Holubová


Průběh:
Žáci třídy sekundy se zúčastnili prohlídky třeboňského zámku, konkrétně trasy A – Renesanční rožmberské interiéry. Nejprve byli seznámeni s historií zámku od 13. století až do současnosti. Poté následovala prohlídka renesančních interiérů, mobiliáře a inventáře, spjatá s životy posledních Rožmberků, tedy Viléma a Petra Voka. Žáci se rovněž seznámili s každodenním životem renesančních šlechticů a dvorních dam. Neméně zajímavá byla nová expozice, týkají se alchymistických dílen a působení alchymistů ve službách Rožmberků.


Cíl:
Cíl exkurze spočíval v připomenutí významného rožmberského roku, tedy 400. výročí od úmrtí posledního představitele rodu, Petra Voka.  Žáci se v autentickém prostředí seznámili s historií rožmberského rodu, který v 16. a 17. století významně zasáhl jak do českých, tak i světových dějin.


Zhodnocení akce a zpětná vazba:
Cíl exkurze byl úspěšně naplněn. Někteří žáci navštívili místní zámek vůbec poprvé. Zámek byl představen jako významná regionální památka. Žáci si uvědomili význam města Třeboně, které se stalo na počátku 17. století centrem rozsáhlého rožmberského dominia.


Doporučení:
Exkurzi je možno doporučit všem třídám gymnázia. Na exkurzi je vhodné navázat ve škole, např. v dějepise a výtvarné výchově. Uspořádání akce je organizačně, finančně i časově nenáročné, prohlídka jedné zámecké trasy trvá 45 minut.

Zapsala: Mgr. Jana Kalvasová
 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout