Gymnázium Třeboň

Aktivita 05 - Přednáška Mazelov, Slavonice (20. 10. 2011)

Datum: 20. 10. 2011.
Třída, počet žáků:     sekunda -  29 žáků (z celkového počtu 32 žáků ve třídě)
Vyučující:    RNDr. Ivana Kubínová, Mgr. Jana Kalvasová
Přednášející:              Natálie Benešová, Hana Jandová, žákyně 3. ročníku

Průběh:
V rámci jednohodinové přednášky se žáci sekundy dozvěděli informace o méně známých místech na Třeboňsku a jeho okolí, konkrétně o Mazelově a Slavonicích. Přednášku pro své mladší spolužáky si připravily žákyně 3. ročníku, Natálie Benešová a Hana Jandová, které v loňském školním roce pracovaly na projektu Místo mého bydliště.

Cíl:
   seznámit žáky s méně známými místy na Třeboňsku a jeho okolí
- poloha lokalit
- historický vývoj Mazelova, Slavonic
- pojmy gotika, renesance, selské baroko
- zajímavá místa těchto lokalit, turistika
 
Zhodnocení akce a zpětná vazba:
Cíle přednášky bylo v nejvyšší možné míře dosaženo a nemalou zásluhu na úspěchu celé akce mají obě žákyně 3. ročníku, které poutavým výkladem dokázaly zaujmout žáky a problematiku jim názorně přiblížit především formou dobře zpracované prezentace a připravených fotografií. Žáci ocenili hlavně konkrétní informace o obou lokalitách a aktivně se zapojili do zodpovězení otázek, které si Natálie s Hanou připravily.

Doporučení:
Přednášku je možno doporučit i pro další věkově vhodné třídy, např. primu, dále je možné udělat i přednášky o dalších lokalitách, které máme připravené na DVD katalogu.

Datum: 21. 10. 2011
Zpracovala: RNDr. Ivana Kubínová, vedoucí týmu aktivity 05
 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout