Gymnázium Třeboň

Pravidla pro přijímání žáků z Ukrajiny

Vzhledem k častým dotazů, které se týkají žáků z Ukrajiny, zveřejňujeme pravidla stanovená MŠMT:

1. Přestup ze zahraniční střední školy do školy české není legislativně možný

2. Žák může být přijat do vyššího než prvního ročníku střední školy po posouzení dokladů z předchozího vzdělávání. Ředitel střední školy rozhodne, do kterého ročníku bude žák zařazen. Zařazení do prvního ročníku není legislativně umožněno.

3. Žáci z Ukrajiny se mohou hlásit do příjímacího řízení na střední školu v ČR - termín podání přihlášek byl posunut na 5. dubna 2022. Platí, že ke střednímu vzdělávání mohou být přijímání uchazeči, kteří splnili povinnou školní docházku nebo získali stupeň základní vzdělání. Uchazeči ze zahraničí prokazují oprávněnost pobytu, což umožňuje i "vízum za účelem strpění". Oprávněnost pobytu uchazeči dokládají nejpozději v den zahájení vzdělávání. Pokud uchazeč podal řádně přihlášku na střední školu a nepřiložil doklady o vzdělávání, je možné tyto nahrdit čestným prohlášením podepsaným zákonným zástupcem. Při přijímacím řízení do oborů vzdělávání s maturitou se promíjí jednotná přijímací zkouška z českého jazyka, pokud předchozí vzdělávání proběhlo v zahraničí. V takovém případě je zkouška nahrazena pohovorem (jeho struktura v příloze). 

4. Další informace na speciálním partále MŠMT k problematice Ukrajiny nebo např. zde.

ako

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout