Gymnázium Třeboň

Projektárium (říjen 2011)

Pravidelné Projektárium pro vás tentokrát sestavili jednotliví vedoucí všech šesti projektových aktivit:
01 Anna Kohoutová – dvacátý GYM, který právě držíte v ruce, je důkazem, že jeho redakce v žádném případě nepolevuje a snaží se každou stránkou maximálně uspokojit své čtenáře. Nepečujeme jen o časopis, ale i o webové stránky, kam jednotliví redaktoři umisťují své pravidelné blogy. Do budoucna bychom rádi tento prostor otevřeli i ostatním žákům školy. GYM má před sebou další soutěžní klání, 2. prosince se uskuteční celostátní kolo soutěže středoškolských časopisů, odkud už v loňském roce přivezl GYM významná ocenění.


02 Ivana Čurdová – od 5. do 14. září proběhly v jihočeském Římově tři prožitkové kurzy. Pro první ročník a primu byl pečlivě připraven program za účelem co nejrychlejšího seznámení se, kvinta odjela na pravidelný adaptační kurz, aby upevnila vztahy ve třídě a pokusila se objevit nepoznané.


03 Pavel Krejča - v průběhu měsíce září byla založena Fiktivní studentská firma. Na práci se podílejí  žáci septimy a 3. ročníku, kteří navštěvují Seminář ze základů společenských věd. Smyslem akce je simulovat ve zjednodušené podobě založení skutečné firmy a zajištění jejího chodu z právního i ekonomického hlediska. Žáci využijí získané poznatky pro vypracování svých závěrečných prací v posledním ročníku studia.


04 Štěpánka Otepková - i v tomto školním roce pokračují různé akce zaměřené na environmentální výchovu. Již v srpnu se uskutečnila jednodenní exkurze pedagogů do okolí Týna nad Vltavou se zaměřením na geologii jižních Čech. Počátkem září se žáci 4. ročníku podívali do pražského závodu ZEVO Malešice, který se zabývá ekologickou likvidací a současně energetickým využitím komunálního odpadu na tepelnou i elektrickou energii. Tato exkurze byla spojena i s návštěvou Hrdličkova muzea člověka a Chlupáčova muzea historie Země. V druhé polovině září sledovali terciáni "Co od nich odpadne" za odpadky v průběhu jednoho týdne a kde to všechno skončí. V současné době probíhá vyhodnocení dotazníků. V rámci projektu také byly zakoupeny nové nádoby na tříděný odpad - papír a plasty, které budou umístěny do jednotlivých tříd.
A na pátek 14. 10. 2011 jsme pro primány ve spolupráci s autoškolou pana Illeho a oddílem Z Bike team Třeboň připravili "Den šetrné dopravy" zaměřený na ekologickou, zdravou a bezpečnou cestu do školy.


05 Ivana Kubínová - žáci 2. ročníku nafotili fotografie vybraných lokalit a v říjnu budou pracovat na jejich úpravě. Na připravované DVD jsem umístila vedoucí aktivity vybrané texty, prezentace a fotografie zpracovaných lokalit. Uspořádali jsme exkurzi do Jihočeské knihovny a Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, které se zúčastnili žáci 1. ročníku a kvinty. Mohli se seznámit se základy fungování Jihočeské vědecké knihovny. Nejprve měli možnost shlédnout prezentaci o této instituci, kde se seznámili s její strukturou, nabídkou služeb a rovněž s možností multimediálního servisu a prací s online funkcemi knihovních internetových stránek. Poté následovala prohlídka vlastní budovy v Lidické ulici, kde žáci navštívili regionální oddělení, studovnu periodik a hudební oddělení.
Jako doplňkový program byla naplánována prohlídka Jihočeského muzea, kde žáci kromě stálých přírodovědných a historických expozic shlédli i mimořádné výstavy „Poklady doby bronzové“, „Kmeny Dani a Jali – Západní Papua“ a „Mistři české malby“. Dějepisná exkurze do Prahy proběhla  27. září 2011. Žáci kvarty navštívili Národní památník heydrichiády v chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici, který je znám především díky hrdinnému boji československých parašutistů s přesilou nacistů v červnu 1942.


06 Zdeněk Kučera - poslední týden v červnu proběhl čtyřdenní kurz "Etiky a společenské
etikety" v klášteře Božího Milosrdenství Panny Marie na Nových Hradech. Spokojeni nebyli jenom učitelé a lektoři z agentury Asteria Č.Budějovice, ale hlavně žáci loňské tercie. Ostatně, poptejte se jich. Ke konci prázdnin, od 27. do 30. srpna, se uskutečnil druhý projektový kurz "Filmové školy a fotografie" v nedalekém Chlumu u Třeboně. Zkušení lektoři přímo "od fochu" (režisér a scénárista Zdeněk Gawlik, kameraman a fotograf Mirek Hurt) seznámili těch 13 statečných a vytrvalých (kteří úplně s klidem oželeli pár dní prázdnin) s uměním točit filmy a dělat skvělé fotky. Kdo na kurzu byl, jistě potvrdí, že to byl opravdu vydařený kurz s ještě vydařenější "srpnovou nedělí"! Dále také točíme DVD (už č.7!), to z filmového kurzu bude počátkem listopadu na světě. Premiéra se uskuteční 22. 11. na Dnu otevřených dveří.
 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout