Gymnázium Třeboň

Ukrajinští žáci

1. Na našem gymnáziu oficiálně a řádně studuje aktuálně 7 ukrajinských žáků:

  • 1 žákyně v tercii
  • 4 žáci v kvartě
  • 1 žákyně v 1. ročníku
  • 1 žákyně v sextě

- všichni byli přijati na základě předložení řádných dokumentů a standardního procesu správního řízení a zařazeni po posouzení výsledků dosavadního vzdělávání a pečlivých pohovorů do příslušných ročníků

2. Přijímacího řízení se na našem gymnáziu zúčastnilo 9 žáků, do 1. ročníku čtyřletého studia byl přijat díky výsledku JPZ a pohovoru v českém jazyce 1 žák

3. Dvakrát týdně pořádáme kurzy pro Ukrajince (nejen pro naše žáky), vede je ve svém volném čase a bez nároku na mzdu učitel gymnázia

4. Na podporu Ukrajiny jsme uspořádali několik dobročinných akcí, většinu prostředků jsme poslali Člověku v tísni, část využíváme na podporu studia ukrajinských žáků (evidujeme prostředky na nákup učebních pomůcek - většinou učebnice, účast na odborných exkurzích - doprava, vstupy; školní stravování aj.)

5. Kvůli ukrajinským žákům jsme nemuseli navyšovat úvazky pedagogům ani nevznikly nové třídy

6. Ukrajinští žáci se velmi přirozeně intergrovali mezi ty naše, jsou velmi disciplinovaní a navzdory situaci, ve které se ocitli, ve svém přístupu ke studiu často inspirativní; nechceme a nebudeme mezi našimi žáky dělat rozdíly

7. Počítáme se všemi eventualitami - že budou u nás studovat nadále, stejně jako že se v blízké budoucnosti vrátí domů

8. Jednoznačně odmítáme nepodložené informace o tom, že by měli ukrajinští žáci zabírat místo těm českým, že by byli brzdou při výuce nebo že bychom na ně kdekoliv čerpali neoprávněné prostředky (nečerpáme žádné). Společné vzdělávání, vznik nových přátelství a příležitostí bereme jako užitečnou a podnětnou výzvu, ve které se snažíme obstát a jen čas ukáže, zda se nám to povedlo. Nic si nepřejeme víc než co nejdřívější mír pro Ukrajinu.

Všem našim žákům budeme i nadále vytvářet co nejlepší podmínky ke studiu, přeji jim radost ze vzdělávání a hodně sil do posledních týdnů školního roku.

Anna Kohoutová

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout