Gymnázium Třeboň

Aktivita 02 - Prožitkové kurzy v Římově (6. 10. 2010)

Datum:
6. 9. – 8. 9. 2010: 1. ročník
9. 9. – 11. 9. 2010 – prima
3. 9. – 15. 9. 2010 – kvinta

Účastníci akce:
1. ročník – 33 žáků (z celkového počtu 34 žáků ve třídě)
prima – 32 žáků (z celkového počtu 32 žáků ve třídě)
kvinta – 27 žáků (z celkového počtu 27 žáků ve třídě)

Lektoři:
Bc. Petra Sosnová, Petr Kropáček, Bc. Jan Sattran (studenti 4. ročníku pedagogiky volného času)
Tereza Hlásková (studentka 5. ročníku psychologie)

Průběh:
Jednotlivé třídní kolektivy strávily postupně 3 společné dny v Římově. Žáci byli ubytováni v ubytovně patřící sportovnímu klubu, kde byla k dispozici velká společenská místnost. Většina aktivit probíhala na sportovním hřišti nebo v okolí Římova. Žáci se pod vedením 3 zkušených lektorů zapojili do různých aktivit (sportovních, poznávacích, zaměřených na řešení různých problémů a týmovou práci). Po skončení jednotlivých aktivit byli žáci lektory vedeni k aktivnímu rozboru vzniklých situací a odvození správných vzorců chování v týmu. Dvou prožitkových kurzů (s žáky primy a kvinty) se zúčastnila i studentka psychologie Tereza Hlásková, která se věnovala individuálně žákům ve volném čase, rozebírala s nimi různé situace, jejich pocity a případné problémy v komunikaci.

Cíl: Cíl: Prožitkové kurzy jsou součástí MPP a ŠVP školy. Jsou vhodně zařazeny na začátku školního roku a kladou si tyto cíle – vytvořit schopný třídní kolektiv, navázat spolupráci mezi žáky a pedagogy, podporovat týmovou práci a vzájemnou pomoc mezi žáky, předcházet rizikovému chování v kolektivu a monitorovat případné problematické jedince v kolektivu. U žáků kvinty byl tento kurz chápán jako start do vyššího gymnázia, oživení kolektivu a upevnění dobrých vztahů mezi žáky.

Zhodnocení akce a zpětná vazba:
Průběh prožitkových kurzů byl hodnocen stoprocentně pozitivně, ať už z pozice učitelů, lektorů nebo žáků. Jednotlivé aktivity byly rozebírány lektory společně s žáky bezprostředně po skončení. Na závěr každého kurzu hodnotili žáci nejvíce a nejméně oblíbené aktivity, známkovali jednotlivé lektory i celkový program kurzu. Celý program byl pečlivě rozebírán pedagogy s lektory každý den, byli zdůrazněny dosažené cíle a formy práce žáků. Velký význam má stoprocentní účast žáků u dvou tříd a pouze jeden chybějící žák v 1. ročníku (třídní učitelka Š. Otepková dohlédne na zapojení tohoto žáka do třídního kolektivu). Žáci během kurzů diskutovali v kruhu, zkoušeli vyjadřovat své názory a hodnotit své pocity. Přínosem pro třídní kolektivy bude pokračování těchto aktivit na třídnických hodinách. Z prožitkových kurzů byla pořízena fotodokumentace, která poslouží lektorům i jednotlivým třídním kolektivům. Fotografie jsou zveřejněny se souhlasem žáků.

Doporučení:
Ubytování v Římově je zcela vyhovující, lokalita je blízko a zároveň pro žáky téměř neznámá, ubytování i strava jsou cenově dostupné a vhodné pro pořádání prožitkových kurzů. Časový rozsah kurzů doporučuji nechat stejný z finančních i organizačních důvodů školy. Také spolupráce s lektory se velmi osvědčila a již máme předběžně domluvené termíny na příští školní rok. Doporučuji stejným způsobem zajistit dozor nad žáky – 3 lektoři, 2 učitelé a podle možnosti 1 studentka psychologie.

Zpracovala: Ivana Čurdová, vyučující a vedoucí aktivity 02

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout