Gymnázium Třeboň

Aktivita 03 - Fiktivní studentská firma

Termín konání: září 2011 – říjen 2012 ( 21.10.2011)

Třída: VI. a  3. roč. ( vybraní žáci, počet 17 )
 
Vyučující: Mgr. Zdeněk Kučera, Ing. Stanislava Hátleová  (Obchodní akademie Třeboň)

Cíl: Seznámit žáky s legislativou a charakteristikou podnikání v ČR, s fungováním a podnikáním OSVČ v rámci fiktivní společnosti na střední škole, se základy účetnictví

Použité materiály a technika: prezentace - SMART tabule, internetové odkazy k danému tématu

Zhodnocení akce a zpětná vazba:
Činnost Fiktivní studentské firmy GYM byla zahájena v průběhu měsíce září 2011 v koordinaci s aktivitou 01 a výukou v semináři základů společenských věd. Prvnim krokem k samotné činnosti bylo založení fiktivní studentské firmy GYM žáky 3.a VII. roč., kteří v rámci předcházející výuky v hodinách ZSV a účastí na přednáškách (leden 2011, viz. příloha č.5) byli se základními pojmy ohledně FSF již seznámeni. Žáci si v úvodních dvou výukových hodinách prakticky osvojili úkony spojené s počáteční administrativou, tzn. vyplnili Jednotný registrační formulář pro OSVČ, získali fiktivní Výpis z živnostenského rejstříku s předmětem podnikání – obor živnosti volné, č.14. Vydavatelská činnost, kopírovací práce, dále Osvědčení o registraci na patřičném FÚ a po návštěvě jednotlivých bankovních ústavů v Třeboni založili fiktivní běžný účet a stanovili název firmy (GYM).
V dalších dvou hodinách se seznámili s daňovou evidencí a vyplnili v daňovém formuláři Evidenci příjmů a výdajů, které jsou spojeny s vydáváním školního časopisu GYM. Veškerá evidence s patřičnými formuláři je zakládána. Žáci se rovněž dohodli s vedením školy na podepsání smlouvy o pronájmu nebytových prostor pro FSF GYM.
Lze konstatovat, že žáci přistupují k vlastní činnosti a zadaným úkolům ve fiktivní studentské firmě  zodpovědně a s patřičným zájmem, což pozitivně ovlivňuje i jejich další pracovní úsilí ve výuce SZV.

Třeboň 24. října 2011                                                             

Zapsal:  Mgr. Zdeněk Kučera
vyučující a ČT 06

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout