Gymnázium Třeboň

Aktivita 05 - Texty - Místo mého bydliště (30. 6. 2010)

Datum: 29. 4., 6. 5., 3. 6., 17. 6. 2010

Účastníci akce: žáci tercie, Ivana Kubínová

Cíl:

 • rozvoj schopnosti vyhledat potřebné informace pomocí internetu i jiných zdrojů
 • zpracovat textový dokument na počítači, součástí dokumentu budou upravené fotografie
 • pracovat s textem a obrázkem v textovém a grafickém editoru
 • uplatňovat základní estetická a typografická pravidla pro práci s textem a obrazem
 • používat styly při tvorbě dokumentu a aplikovat pravidla pro jejich používání
 • vkládání a upravování vložených objektů do textu

 

Kompetence: k učení, komunikativní, k řešení problémů, pracovní, sociální

Témata:
Žáci vytvoří textový dokument na základě vyhledávání informací na internetu, popř. pomocí jiných zdrojů a popíší jednotlivá místa z hlediska dějepisného a zeměpisného. Tento popis vytvoří v textovém editoru, přičemž budou dodržovat základní estetická a typografická pravidla pro práci s textem a obrazem.

Průběh a hodnocení akce:

 • Výběr lokality - žáci si vybrali podle svého zájmu lokalitu, kterou chtěli prezentovat (březen 2010)
 • Fotografování, hledání informací o lokalitách – tato část probíhala v terénu, žáci si pořizovali fotografie sami, ve svém volném čase, totéž můžeme říci i o hledání informací. Následovala úprava fotografií a výběr nejlepších snímků. (březen 2010)
 • Vytváření prezentací - na základě nalezených historických i zeměpisných informací žáci vytvořili počítačové prezentace, pomocí nichž seznámili ostatní spolužáky s lokalitou, kterou zpracovávali. V této části projektu se naučili vytvářet prezentace, zpracovávat stručným způsobem informace, vystupovat před ostatními a obhajovat svoji práci. (duben 2010)
 • Hodnocení prezentací – každá prezentace byla hodnocena spolužáky i učitelem, žáci si dávali pozor, aby dodržovali pravidla pro zpracování prezentace. Důraz byl také kladen na to, aby v prezentaci byly jen vlastní fotografie žáků a uvedeny zdroje, odkud žáci informace čerpali. (duben 2010, květen 2010)
 • Zpracování textů v textovém editoru – žáci vytvořili v textovém editoru alespoň na 2 stránky A4 dokument o vybraném místě. V dokumentu použili styly – nadpis1, nadpis2, odstavec …, součástí dokumentu jsou upravené fotografie. Informace o vybraném místě získali alespoň ze tří zdrojů – internet, kniha, časopis, .... V 1. fázi zpracování vyznačili, odkud jsou informace získány. (červen 2010)

 

Zpracovala: Ivana Kubínová (21. 6. 2010)

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout