Gymnázium Třeboň

Aktivita 03 - Fiktivní studentská firma

Datum konání: listopad 2011 (25. 11. 2011)

Třída: VI. a  3. roč. (vybraní žáci, počet 17)
 
Vyučující: Mgr. Zdeněk Kučera, Ing. Stanislava Hátleová  (Obchodní akademie Třeboň)


Cíl: Seznámit žáky s legislativou a charakteristikou podnikání v ČR, s fungováním a podnikáním OSVČ v rámci fiktivní společnosti na střední škole, se základy účetnictví

Použité materiály a technika: prezentace- SMART tabule, internetové odkazy k danému tématu, daňové evidenční listy

Zhodnocení akce a zpětná vazba:
Činnost Fiktivní studentské firmy GYM byla zahájena v měsíci září 2011 v koordinaci s aktivitou 01 a výukou v semináři základů společenských věd.
V průběhu měsíce listopadu žáci plnili předem zadané úkoly. Provedli finanční kalkulaci  říjnového čísla časopisu GYM (10/11), tzn. náklady na tisk, příjmy z prodeje, reklamy a inzerce, dále výdaje za nájem nebytových prostor, vedení bankovního účtu a vedlejší provozní náklady (včetně odměny za práci). Údaje zaznamenali do evidence příjmů a výdajů a dokončili daňovou evidenci za měsíc říjen 2011. Veškerou evidenci s patřičnými formuláři založili do jednotlivých složek. Žáci se rovněž seznámili s vyplněním výdajového a příjmového dokladu a s výhodami internetového bankovnictví. V příštích hodinách je čeká práce s fakturami (vystavení a proplácení).
Žáci přistupují k vlastní činnosti a zadaným úkolům ve fiktivní studentské firmě  zodpovědně a s patřičným zájmem. Náplň semináře pozitivně ovlivňuje i jejich další pracovní úsilí ve výuce SZV.


Třeboň 28. listopadu 2011
Zapsal:  Mgr. Zdeněk Kučera

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout