Gymnázium Třeboň

Aktivita 05 - Exkurze – Státní oblastní archiv Třeboň

Datum konání: 9. 11. 2011, 23. 11. 2011
Třída, počet žáků: III., 29 žáků
Vyučující: Mgr. Jana Kalvasová
Průběh:
Žáci věnovali 2 dvouhodinové bloky prohlídce Státní oblastního archivu v Třeboni. První exkurze byla zaměřena na obecné informace o archivu. Žáci se v autentickém prostředí seznámili s účelem archivu a s obsahem jednotlivých fondů. Mohli rovněž nahlédnout do prvního soupisu pozemků a matričních knih. Dále se seznámili se způsobem, jakým jsou uložené materiály digitalizovány a zpřístupňovány veřejnosti. Druhá prohlídka se soustředila na genealogii, tedy pomocnou vědu historickou zabývající se vztahy mezi lidmi, které vplývají z jejich společného rodového původu. Seznámili se s prací archivářů a s prameny a literaturou, která se dané problematiky týká. Prakticky si vyzkoušeli vyhledávání v těchto zdrojích.
Cíl:
Cíl exkurze spočíval v představení archivu jako místa, které shromažďuje důležité informace o regionu, respektive jihočeském kraji. Žáci se rovněž měli seznámit s postupem tvorby rodokmenu.
Zhodnocení akce a zpětná vazba:
Cíle exkurze byl úspěšně naplněn. Většina žáků navštívila třeboňský archiv vůbec poprvé. Žáci byli fascinováni množstvím uložených archiválií. Poučili se, jak lze dohledávat historické kořeny vlastní rodiny a příbuzných. Nové informace využijí při sestavování svého stromu života.
Doporučení:
Exkurzi je možno doporučit všem ročníkům gymnázia. Vhodná je spíše pro menší skupiny žáků než pro celou třídu.

Zapsala: Mgr. Jana Kalvasová

Foto: Ivana Kubínová

 

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout