Gymnázium Třeboň

Aktivita 05 – Renesanční umělci

Datum konání: 3.11. 2011
Třída, počet žáků: II., 30 žáků
Vyučující: Mgr. Jana Kalvasová
Průběh:
Projekt ve výtvarné výchově navazoval na prohlídku Zámku Třeboň a na letošní významné výročí, 400 let od úmrtí posledního Rožmberka, Petra Voka. Žáci byli seznámeni s renesančním malířstvím. Inspirovali se především tvorbou originálního tvůrce, italského malíře G. Arcimbolda, který komponoval portréty z přírodnin, ovoce či věcí každodenní potřeby. Působil na dvoře významného současníka Petra Voka, císaře Rudolfa II. Žáci vytvářeli portréty Rožmberků a jejich dvořanů. Zvolená technika byla koláž z výstřižků z novin, letáků a časopisů.
Cíl:
Žáci se zajímavou formou seznámili s renesančním uměním.
Zhodnocení akce a zpětná vazba:
Téma renesančních umělců se shledalo s kladným ohlasem. Dílo G. Arcimbolda žáky velice upoutalo a se zaujetím vytvářeli další portréty. Dokladem úspěšné snahy jsou jejich zdařilá výtvarná díla.
Doporučení:
Projekt je možné doporučit všem třídám nižšího gymnázia. Téma lze využít i u starších žáků a zvolit jinou výtvarnou techniku, např. prostorovou tvorbu z přírodnin.

Zapsala: Mgr. Jana Kalvasová

Foto: Jana Kalvasová


 

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout