Gymnázium Třeboň

Ročenka Třeboně za rok 2022

Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308

 

Ředitelka školy: Mgr. Anna Koktavá

Kontakt: 384 722 612, gymnaz@gymtrebon.cz

www.gymtrebon.cz

 

Zřizovatelem gymnázia je Jihočeský kraj.

360 žáků, 31 učitelů, 6 provozních zaměstnanců, školní psycholožka

Třeboňské gymnázium vstoupilo do roku 2022 se starostmi, které řešily všechny školy v České republice – potýkalo se s bolestivým dozníváním pandemie Covidu-19. Celé první čtvrtletí jsme organizovali tzv. hybridní výuku, vyučovali jsme prezenčně a zároveň na dálku organizovali výuku pro ty, kteří byli nemocní nebo v karanténě. Život školy byl utlumen všemi hygienickými opatřeními, nekonaly se žádné akce, neexistovaly volnočasové aktivity. Až jaro přineslo rozvolnění, postupně jsme mohli začít zpestřovat výuku aktivitami, které propojovaly žáky různých ročníků a které je pustily ven z lavic. Úspěšně jsme zrealizovali přijímací i maturitní zkoušky a začali plánovat zajímavé akce související s výukou i provozem školy. Předkládáme výčet významných momentů, kterými naše gymnázium v roce 2022 prošlo:

 • Zrealizovali jsme významnou investiční akci, díky které jsme kompletně zrekonstruovali toalety ve třech patrech budovy
 • Všichni naši absolventi, kteří usilovali o další studium na vysoké škole, byli v přijímacím řízení úspěšní
 • Každý měsíc v pocovidové době pořádáme spolu s centrem ALGATECH přednášky pro veřejnost v rámci cyklu Věda pro veřejnost
 • Pro žáky prvních ročníků jsme v jihočeském Římově uspořádali tradiční třídenní adaptační kurzy
 • Pro kvintu a sextu jsme uspořádali prožitkové kurzy na chatě Vávrovka na Veselsku
 • Stihli jsme zorganizovat desítky zajímavých a inspirativních exkurzí, kurzů, seminářů, besed a přednášek
 • Do chodu školy významně zasáhla válka na Ukrajině – přijali jsme mezi sebe ukrajinské žáky, doučujeme je češtině, pomáháme jim i jejich rodinám např. i organizováním různých dobročinných akcí
 • Získali jsme finanční prostředky v souvislosti se zavedením nového předmětu Informatika – pořídili jsme za ně moderní IT pomůcky, zavádíme do výuky nová témata (robotika)
 • Získali jsme významné finanční prostředky v rámci projektu ERASMUS+ na tzv. mobility žáků – v dalším školním roce plánujeme studijní pobyt ve Španělsku
 • Stále jsme přidruženou školou v ASPnet UNESCO, naši žáci se v říjnu zúčastnili tvůrčí dílny projektu „Young Climate Action for World Heritage“v dolnosaském historickém Goslaru, kterou zaštítila Německá komise pro UNESCO
 • Stále vydáváme studentský časopis GYM, který vychází každé dva měsíc již od roku 2007
 • Naše gymnázium využívá nové, plně responsivní webové stránky www.gymtrebon.cz, které jsou jedinečným, každodenně aktualizovaným zdrojem informací o životě školy a o studiu
 • V květnu jsme byli organizátory tradiční studentské slavnosti Majáles, jíž se tentokrát spolu s námi zúčastnila i SOŠ, SOU a OA Třeboň, která se stala letošním vítězem
 • Stále nabízíme našim žákům pestrou nabídku mimoškolních aktivit
 • Jsme Fakultní školou Přírodovědecké fakulty UK a JU, místním centrem pro talentovanou mládež s celosvětovou prestiží Mezinárodní cena vévody z Edinburgu (DofE), naším důležitým partnerem je Státní oblastní archiv v Třeboni i místní špičková vědecká pracoviště Akademie věd ČR (MBÚ a BÚ)
 • Vedeme naše žáky k podpoře různých charitativních projektů – nejaktivnější jsme tradičně v Adopci na dálku, na covidové roky jsme museli přerušit spolupráci s Diakonií Rolnička v Soběslavi, spolupracujeme s Člověkem v tísni (podpora Ukrajiny) a dětským domovem v Boršov u ČB. Zapojili jsme se i do sbírky Paměti národa na podporu a uctění památky válečných veteránů.

Hlavním cílem naší práce je připravovat co nejinspirativnější výuku, prostřednictvím které připravíme všechny naše žáky na maximální uplatnění se v dalším profesním životě. Velmi nám záleží i na budování pevných vztahů a lidských vazeb, založených na vřelém slušném jednání, vstřícném přístupu a toleranci.

Studium na třeboňském gymnáziu není pro všechny – je ale určeno všem inteligentním, talentovaným, zvídavým, slušným a pracovitým studentům, pro které je kvalitní vzdělání prioritou. Zakládáme si na tom, že jsme i atraktivním zaměstnavatelem, velmi nám záleží na rozvoji učitelského potenciálu našich pedagogů, bez jejichž vysokého morálního kreditu, kvalitní práce a nasazení by výchovně vzdělávací proces neměl žádný smysl.

Kompletní aktuální informace o škole, studiu u nás, o všech akcích, které u nás probíhají nebo se chystají, naleznete na www.gymtrebon.cz .

 

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout