Gymnázium Třeboň

Aktivita 04 - Cesta odpadu - zpracování

Datum konání:    7. 11. 2011 (2 hodiny)
Třídy, počet žáků:    tercie, celkem 28 žáků
Vyučující:        Mgr. Štěpánka Otepková
Použité materiály a metody: samostatné zjišťování a zpracovávání informací, tvorba počítačové prezentace, předávání informací spolužákům – komunikace, obhajoba, diskuse
Cíl: vést žáky k samostatnému získávání a ověřování informací, ke zpracování zadaného tématu a vést je k samostatnému projevu před publikem. Rozvíjet základní dovednosti při práci s informačními a komunikačními technologiemi. Podpořit aktivní přístup žáků k třídění odpadu.
Zhodnocení akce a zpětná vazba:
Tato aktivita proběhla již podruhé a bude od školního roku 2012/13 začleněna do osnov a tematického plánu předmětu Cvičení z přírodovědných předmětů. Stejně jako v minulém roce se žáci rozdělili do skupin a vybrali si skupinu odpadu, u které měli zjistit, jakým způsobem se má správně třídit, do kterého kontejneru patří a především, jak se recykluje. Se zjištěnými informacemi pak formou prezentace seznámili své spolužáky. Poté odpovídali na dotazy a diskutovali.
Žáci získali velké množství informací a prezentace byly také na vysoké úrovni.


 Mgr. Štěpánka Otepková, vyučující a vedoucí aktivity 04

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout