Gymnázium Třeboň

Aktivita 03 - Česká republika a přijetí eura (23. 6. 2010)

Datum: 22. června 2010 (celkem 2 vyučovací hodiny)

Třídy, počet žáků: 48 žáků z 3. a VII. roč.

Přednášející :: Ing. Jiří Dušek, PhD. (Vysoká škola evropských a regionálních studií Č.Budějovice)

Cíl: Seznámit žáky s podmínkami a postupem zavedení eura v České republice

Použité materiály a technika:prezentace – SMART tabule, informační materiály pro žáky k danému tématu

Zhodnocení akce a zpětná vazba:
Žáci se zúčastnili přednášky, která byla zaměřena na postup a zavádění evropské jednotné měny euro v naší zemi. Přednášející seznámil žáky s konkrétními podmínkami a požadavky EU vůči novým zemím tzv. Eurozóny, zmínil historii vzniku jednotné měny, celý výklad ale směřoval hlavně k současné situaci a vysvětlení otázky, proč ČR dosud Euro nezavedla. Přehledně a jasně žákům na příkladech demonstroval výhody a nevýhody této měny a pokusil se obhájit ekonomické prognózy v této oblasti výhledově na několik let dopředu. Zpětná vazba : na přednášku navázala diskuze s konkrétními dotazy. Z rozhovoru s žáky vyplynulo, že téma přednášky je velice zaujalo a pomohlo jim vyplnit dosavadní mezery v otázce přijetí eura v České republice.

Doporučení: V příštím školním roce doporučuji akci zopakovat, s tím, že by byli přizváni žáci těch ročníků, kde se v hodinách ZSV toto téma probírá ( V. a 1. roč.).

Mgr. Zdeněk Kučera, vyučující a člen týmu aktivity 03

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout