Gymnázium Třeboň

Aktivita 03 - Zkušební výuka finanční matematiky (12. 5. 2010)

Datum: 28.4. – 6.5. 2010 (celkem 7 vyuč. hodin)

Účastníci akce: 52 žáků VIII. a 4. ročníku, RNDr. Pavel Krejča

Použité materiály a technika:

První část sbírky SÚFM (jednoduché a složené úročení), pro práci ve skupinách byly vytvořeny pracovní listy s různým zadáním úloh a přehledem potřebných finančních pojmů a použitých vztahů. V jedné hodině byly použity programovatelné grafické kalkulátory TI Voyage 200.

Zhodnocení akce a zpětná vazba:

Žáci pracovali ve skupinách po cca 4 žácích. Samostatně řešili 4 různě obtížné úlohy. Úlohy navazovaly na již probranou látku v matematice (přímá úměrnost, geometrická posloupnost). Látka nebyla úmyslně před výukou finanční matematiky zopakována, žáci však měli k dispozici k samostatnému nastudování přehled potřebných termínů a vztahů a později i výsledky úloh. V dalších hodinách proběhly prezentace několika vybraných úloh předvedené zástupci skupin. V jedné hodině byly nasazeny pro řešení obdobných úloh kalkulátory Texas Instruments Voyage 200. Při práci s nimi si žáci vyzkoušeli použití procedur a programových prvků.

Žáci byli ve skupinách schopni vyřešit až všechny 4 stanovené úkoly, v průměru 3. Největší zájem vzbudila práce s pokročilými kalkulátory. Výuka se bohužel odehrávala až v týdnu těsně před odchodem maturitních tříd, takže už nedošlo z časových důvodů k plánované samostatné práci žáků v počítačové učebně. Doporučení – finanční matematiku vyučovat v nižším ročníku, nejlépe po probrání partie geometrická posloupnost. V tomto smyslu ji zařadit do ŠVP.

Poznámka: Z poslední hodiny byla pořízena stručná fotodokumentace.

V Třeboni dne 7. 5. 2010

RNDr. Pavel Krejča
vyučující a vedoucí aktivity 03

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout