Gymnázium Třeboň

Aktivita 05 - Přednáška, 4. 11. 2011

Datum konání: 4. 11. 2011
                          
Třída, počet žáků: Seminář z dějepisu – 12 žáků (z celkového počtu 12 žáků ve skupině)
                                   
Vyučující: Mgr. Václav Pražák

Přednášející: PhDr. et PaedDr. Jiří Dvořák, Ph.D. (Historický ústav Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích)

Průběh:
Historik Jiří Dvořák se ve své přednášce zaměřil na problematiku emigrace a exilu ze socialistického Československa s důrazem na individuální osudy. Celou problematiku zasadil nejen do dobového kontextu, ale upozornil i na možné paralely se současným děním. Přednáška byla doplněna projekcí dokumentu o akci Kameny z cyklu Příběhy železné opony.
 
Cíl:
Cílem přednášky bylo seznámit žáky s problematickou emigrace ze socialistického Československa s přihlédnutím k jihočeskému regionu, a sice jak v obecné rovině, tak na příkladu jednotlivých lidských osudů.

Zhodnocení akce a zpětná vazba:
Přednáška byla účastníky hodnocena velmi pozitivně nejen po stránce obsahové, ale rovněž i díky velmi lidskému a sympatickému přístupu přednášejícího. Zhotovená fotodokumentace je uveřejněná na internetových stránkách školy.

Doporučení:
Přednáška byla umožněna díky projektu Kulturní krajiny a identity podél česko-rakouské hranice – 60 let EU, jehož partnerem je Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Příležitost realizovat tuto či jinou přednášku uvedeného přednášejícího v budoucnu tak bude záviset hlavně na realizátorech uvedeného projektu.

Mgr. Václav Pražák
 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout