Gymnázium Třeboň

Aktivita 05 - Exkurze - kostel sv. Jiljí a Panny Marie Královny, Třeboň, 6. 12. 2011

Datum konání: 6. 12. 2011
                          
Třída, počet žáků: Seminář z dějepisu – 12 žáků (z celkového počtu 12 žáků ve skupině)
                                   
Vyučující: Mgr. Václav Pražák

Průvodce: Otakar Pytelka

Průběh:
V rámci dvouhodinové exkurze se žáci navštěvující seminář z dějepisu mohli seznámit s nejvýznamnější církevní památkou Třeboně. V rámci výkladu se dozvěděli mnoho informací nejen o samotném kostele a církevních dějinách Třeboně, ale rovněž o obecných zásadách křesťanství a aktivitách římskokatolické farnosti Třeboň.
 
Cíl:
Cílem této exkurze bylo prohloubit znalost regionálních dějin a na příkladu konkrétní památky ukázat propojení dějin regionu s „velkými“ dějinami. Zároveň žáci získali praktické znalosti týkající se sakrální architektury, římskokatolické liturgie a křesťanské nauky.

Zhodnocení akce a zpětná vazba:
Cíle exkurze bylo v nejvyšší možné míře dosaženo. Výklad průvodce byl zajímavý a mnohdy podložen osobními zkušenostmi, což ho činilo do jisté míry netradičním a o to zajímavějším. Vzhledem k zákazu fotografování v prostorách chrámu nebylo možné pořizovat fotodokumentaci.

Doporučení:
Tato exkurze je již několik let organickou součástí výuky v semináři z dějepisu a tuto skutečnost není důvod měnit. Vzhledem k snadné dostupnosti objektu nenastávají (až na případný výběr termínu) závažnější potíže s organizací.


Mgr. Václav Pražák, vedoucí exkurze
 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout