Gymnázium Třeboň

Aktivita 05 - Přednáška, 9. 12. 2011

Datum konání: 9. 12. 2011
                              
Třída, počet žáků: Seminář z dějepisu – 10 žáků (z celkového počtu 12 žáků ve skupině)
                                   
Vyučující: Mgr. Václav Pražák

Přednášející: PhDr. Jan Šimánek (Historický ústav Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích)

Průběh:
Historik Jan Šimánek na mnoha názorných příkladech ukázal osudy českých řemeslníků v zahraničí, jejich konfrontaci s novým prostředím a rovněž to, jak toto prostředí je samotné ovlivňovalo. Navíc se účastnící semináře měli možnost dozvědět řadu zajímavostí o „mizejících“ jihočeských řemeslech a lidových zvycích.
 
Cíl:
Cílem přednášky bylo seznámit žáky s řemesly a tradicemi jihočeského regionu v minulosti a zároveň jejich konfrontaci a formování při styku s odlišným kulturním prostředím.

Zhodnocení akce a zpětná vazba:
Přednáška byla účastníky hodnocena velmi pozitivně, zejména proto, že přednášející dokázal i z na první pohled nezajímavého tématu vytvořit velmi poutavý výklad s odkazy na současnou dobu. Zhotovená fotodokumentace je uveřejněná na internetových stránkách školy.

Doporučení:
Přednáška byla umožněna díky projektu Kulturní krajiny a identity podél česko-rakouské hranice – 60 let EU, jehož partnerem je Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Příležitost realizovat tuto či jinou přednášku uvedeného přednášejícího v budoucnu tak bude záviset hlavně na realizátorech uvedeného projektu.


Mgr. Václav Pražák
 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout