Gymnázium Třeboň

Aktivita 06 - Relaciones interpersonales (tvorba DVD č. 6)

Datum konání: 14. 11. 2011
                          
Třída, počet žáků: žáci IV. ročníku (celkem 12 žáků)

Vyučující: Mgr. Barbora Dušková

Cíl: Vytvořit na základě scénáře krátký videozáznam ve španělském jazyce  na zadané téma

Použité materiály a technika: scénář, videokamera, práce s programem Windows Movie
Maker, vytvoření hudebního pozadí, textových polí a barevné animace, kostýmy

Zhodnocení akce a zpětná vazba:
Skupina žáků IV. ročníku  vytvořila na základě stanoveného tématu „Prosociální chování ve veřejném životě, solidarita a sociální problémy“ vlastní scénář k tvorbě v pořadí již šestého DVD, tentokráte v jazyce španělském s názvem „Relaciones interpersonales (Mezilidské vztahy)“. Žáci si nejprve ujasnili základní požadavky a pravidla v rámci lidského soužití a vzájemné občanské pomoci, vymezili hranice slušného chování a sepsali typické příklady, které použili při tvorbě scénáře. Scénář konzultovali se svým vyučujícím. V interiéru budovy školy a v exteriéru (městský park) pak proběhlo samotné natáčení jednotlivých scének.
Zpětná vazba: Žáci si připomněli, že vzájemná pomoc a úcta k druhému člověku jsou naprostou samozřejmostí a součástí našeho života. Vycházeli z každodenních situací a ve svých scénkách se snažili předvést správnost svého jednání a rozhodování. Diskutovali o tom, proč jsou pravidla slušného chování často porušována a  jak je možné proti tomuto jevu bojovat.
Doporučení:
DVD použít k tématu a vzájemné diskusi v hodinách španělského jazyka
Poznámka:  Vytvořené DVD s pořadovým číslem 6.

14. 11. 2011
Zapsal:  Mgr. Zdeněk Kučera, VT 06
 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout