Gymnázium Třeboň

Aktivita06 - František Hrubín a Chlum u Třeboně (tvorba DVD č.7)

Datum konání :  1. 9. - 22. 11. 2011

Třída, počet žáků : vybraní žáci školy (celkem 12 žáků) 
 
Vyučující : Mgr. Martin Rosocha, Mgr. Zdeněk Kučera

Cíl : Vytvořit na základě natočeného materiálu v době konání Filmové školy (viz. příloha č.18) krátký dokument o životě Františka Hrubína v Chlumu u Třeboně

Použité materiály a technika :  videokamera, noteboak s potřebnými programy, nahrávací technika

Zhodnocení akce a zpětná vazba:
 V průběhu kurzu Filmová škola žáci natočili podkladový materiál pro konečné zpracování společného dokumentu o tomto významném českém básníkovi. Využili výpovědí pamětníků a svých nově získaných zkušeností během kurzu. Uvedení žáci se aktivně podíleli na vymýšlení scénáře a jeho realizaci, společně se zapojili do finální práce při  zpracování natočeného materiálu, grafické úpravě a doplnění o zvukové nahrávky. Jelikož se jednalo o poměrně náročnou práci, kterou žáci vykonávali v době po vyučování, trvalo zpracování dokumentu do konečné podoby více jak 2 měsíce. Žáci si během této doby neustále opakovali již získané poznatky a pravidla při tvorbě společného díla.

Doporučení: DVD bude možné využívat při výuce literatury ve 3. a VI. ročníku.  
Poznámka:  Vytvořené DVD s pořadovým číslem 7.

22. 11. 2011
Zapsal: Mgr. Zdeněk Kučera
 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout