Gymnázium Třeboň

Aktivita 06 - Budoucnost EU, 14. 12. 2011

Datum konání: 14.12. 2011

Třída, počet žáků:    VI.,VII., 2., 3. ročník (celkem 51 žáků)

Přednášející : PhDr. Zdeněk Sychra, PhD. (Fakulta sociálních studií MU Brno)

Cíl:  seznámit žáky s  budoucím vývojem EU a eurozóny, informovat o její jednotě a mezinárodní spolupráci v dalším období
Použité materiály a technika: prezentace spojená s výkladem, fotografická galerie, příklady z praxe a cest po EU

Zhodnocení akce a zpětná vazba:
Žáci byli v přednášce trvající tři vyučovací hodiny obeznámeni se současnou politickou a ekonomickou situací v Evropské unii. V první části přednášky PhDr. Zdeněk Sychra pohovořil o vývoji EU na přelomu prvního a druhého desetiletí 21.století. Podtrhl nutnost zachování evropské jednoty a nastínil další možnou integraci některých zemí jihovýchodní Evropy do EU. Zároveň uvedl a vysvětlil trvající ekonomické problémy v EU, zejména problém zachování „eurozóny“ a možnosti přijetí Eura v ČR.V druhé části přednášky dostali žáci prostor pro své dotazy. Ty směřovaly k dalším kandidátským zemím, např. přijetí Turecka do EU, k otázce ekonomické nestability v Řecku a dalších státech EU, výhodnosti společné měny, přijetí Eura v naší zemi atd. .
Zpětná vazba: Žáci byli v průběhu přednášky vyzváni k prezentaci vlastních názorů a pohledů na výše uvedené otázky a problémy,což vedlo k posílení kontaktu přednášejícího s posluchači. V závěru proběhla  diskuze, která reflektovala jak přednášku, tak činnost Fakulty sociálních studií na MU v Brně z hlediska budoucích zájemců o studium.
Doporučení: Pro mimořádný zájem ze strany žáků doporučuji přednášku vzhledem k její aktuálnosti  zopakovat.
Poznámka:  PhDr. Zdeněk Sychra  přednášku vykonal bez nároku na honorář. Z přednášky byla pořízena fotodokumentace.

Třeboň  20. 12. 2011
Zapsal: Mgr. Zdeněk Kučera

foto: Mgr. Zdeněk Kučera


 

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout