Gymnázium Třeboň

Aktivita 03 - Fiktivní studentská firma, prosinec 2011

Termín konání: prosinec 2011 (16. 12. 2011 )

Třída: VII. a  3. roč. (vybraní žáci, počet 17)
 
Vyučující:  Mgr. Zdeněk Kučera, Ing. Stanislava Hátleová (Obchodní akademie Třeboň)

Cíl:  Seznámit žáky s legislativou a charakteristikou podnikání v ČR, s fungováním a podnikáním OSVČ v rámci fiktivní společnosti na střední škole, se základy účetnictví

Použité materiály a technika : interaktivní tabule SMART, prezentace, internetové odkazy k danému tématu, informační brožury, účetní doklady, daňové evidenční listy

Zhodnocení akce a zpětná vazba:
Činnost Fiktivní studentské firmy GYM byla zahájena v průběhu měsíce září 2011 v koordinaci s aktivitou 01 (vydávání školního časopisu) a výukou semináře základů společenských věd (viz. přílohy č.10, č.11). V průběhu měsíce prosince žáci plnili předem zadané úkoly související s jejich aktivitou. Provedli finanční kalkulaci pro vydání prosincového čísla časopisu GYM (12/11), tzn. výdaje a příjmy, a údaje zaznamenali do daňové evidence. Veškerá daňová evidence s patřičnými formuláři je zakládána do jednotlivých složek. Žáci se dále seznámili s použitím pokladních dokladů, výdajových a příjmových dokladů, vystavovali faktury za provedené služby.
V lednu 2012 žáky čeká zúčtování zdravotního a sociálního pojištění.
Poznámka : Z činnosti firmy  byla pořízena stručná fotodokumentace.

19.12. 2011
Zapsal: Mgr. Zdeněk Kučera, ČT 03

foto: Zdeněk Kučera

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout