Gymnázium Třeboň

Aktivita 05 - Prezentace - Místo mého bydliště (26. 4. 2010)

Datum: 4. 3., 18. 3., 25. 3., 15. 4. 2010

Účastníci akce: žáci tercie, Ivana Kubínová

Cíl:

  • rozvoj schopnosti vyhledat potřebné informace pomocí internetu i jiných zdrojů
  • zpracovat prezentaci na počítači
  • formulovat stručná a výstižná sdělení
  • prezentace své práce v kolektivu

 

Kompetence: k učení, komunikativní, k řešení problémů, pracovní, sociální

Témata:
Žáci pomocí vlastních fotografií zmapují zajímavé místo v okolí svého bydliště, vytvoří počítačovou prezentaci na základě vyhledávání informací na internetu, popř. pomocí jiných zdrojů a popíší jednotlivá místa z hlediska dějepisného a zeměpisného.

Průběh a hodnocení akce:

  • Výběr lokality - žáci si vybrali podle svého zájmu lokalitu, kterou chtěli prezentovat
  • Fotografování, hledání informací o lokalitách – tato část probíhala v terénu, žáci si pořizovali fotografie sami, ve svém volném čase, totéž můžeme říci i o hledání informací. Následovala úprava fotografií a výběr nejlepších snímků.
  • Vytváření prezentací - na základě nalezených historických i zeměpisných informací žáci vytvořili počítačové prezentace, pomocí nichž seznámili ostatní spolužáky s lokalitou, kterou zpracovávali. V této části projektu se naučili vytvářet prezentace, zpracovávat stručným způsobem informace, vystupovat před ostatními a obhajovat svoji práci.
  • Hodnocení – každá prezentace byla hodnocena spolužáky i učitelem, žáci si dávali pozor, aby dodržovali pravidla pro zpracování prezentace. Důraz byl také kladen na to, aby v prezentaci byly jen vlastní fotografie žáků a uvedeny zdroje, odkud žáci informace čerpali.

 

Ukázka prezentací:
Zlatá stoka - soubor ve formátu pptx
Schwarzenberská hrobka - soubor ve formátu pptx

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout