Gymnázium Třeboň

Aktivita 05 - Výtvarné zpracování lokalit Třeboňska, leden 2012

Datum konání: prosinec 2011- leden 2012
Třídy, počet žáků: kvinta (28 žáků), 2. ročník (17 žáků)
Vyučující: Mgr. Jana Kalvasová


Použité materiály a metody: Rozvíjení kreativity, posilování spolupráce ve skupině; kresba, malba, koláž, fotografie.

Cíl: Žáci měli za úkol výtvarně zpracovat informační plakát o zvolené lokalitě Třeboňska. Projekt navazoval na předchozí práci žáků – zpracovávání textů a powerpointových prezentací zvoleného tématu. Cílem projektu bylo poznávání regionu a místních pamětihodností. Dále se žáci učili vhodně využít a zpracovat fotodokumentaci jednotlivých lokalit a vhodně komponovat na větší formát papíru.

Zhodnocení akce a zpětná vazba:
Akce se shledala s pozitivním ohlasem. Většina žáků projekt zpracovávala se zájmem a zodpovědně. Žákům se podařilo vytvořit výtvarně i obsahově zajímavé plakáty.

Doporučení: Zvolené téma lze využít i v dalších třídách. Doporučuji uspořádat školní výstavu prací, aby si i další žáci mohli plakáty prohlédnout.

Mgr. Jana Kalvasová, člen týmu aktivity 05

Foto: Jana Kalvasová

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout