Gymnázium Třeboň

Aktivita 05 - Tvorba rodokmenů

Datum konání: prosinec 2011- leden 2012
Třída, počet žáků: III., 29 žáků
Vyučující: Mgr. Jana Kalvasová

Průběh:
Projekt ve výtvarné výchově navazoval na návštěvu Státního oblastního archivu Třeboň a na zdejší přednášku o genealogii. Žáci se pokusili vytvořit strom života svých předků. Rodokmen sestavovali na základě informací od rodičů, prarodičů či dalších příbuzných. Někdo také navazoval na starší rodový strom života, který již dříve vytvořili příbuzní. Žáci shromáždili a zpracovali informace o předcích, včetně data a místa narození (popř. úmrtí) a rodinné vazby. Další úkol spočíval ve výtvarném a hlavně přehledném zpracování rodokmenu na čtvrtku, nejčastěji formátu A2.

Cíl:
Seznámení s procesem tvorby rodokmenu, poznání stromů života nejvýznamnějších šlechtických rodů. Dále byl prohlouben zájem o kořeny vlastní rodiny a zakotvení v regionu.

Zhodnocení akce a zpětná vazba:
Tématika genealogie a rodokmenů se u žáků setkala s velice kladným ohlasem. Žáci byli zaujati prací archivářů. Se zájmem shromažďovali informaci o svých předcích a sestavovali vlastní rodokmen. Některým žákům se podařilo dohledat i velice vzdálené předky a dopátrali se až do 19. století.

Doporučení:
Projekt je možné doporučit i starším žákům gymnázia. Je však velice důležité citlivě pracovat s žáky z neúplných či nefunkčních rodin a nabídnout jim jinou alternativu, pokud se nechtějí vazbami a vztahy ve své rodině zabývat nebo nemají informace o svých příbuzných jak zjistit. Náhradní úkol může spočívat např. ve vytvoření fiktivních rodokmenů či rodokmenů významných osobností, seriálových hrdinů atd. S ohledem na uvedení osobních údajů v rodokmenech byl průběh a výsledek činnosti jen částečně dokumentován.

Zapsala: Mgr. Jana Kalvasová

Foto: Jana Kalvasová 

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout