Gymnázium Třeboň

Aktivita 06 - Přednáška Izrael - za hranicemi etiky

Datum konání: 26.1. 2012
Třída, počet žáků: VI. a 2. ročník (celkem 48 žáků)
Přednášející : Mgr. Štěpán Kovář, ZČU Plzeň, Hogeschool van Amsterdam
Pedagogický dozor: Mgr. Zdeněk Kučera
Cíl: seznámit žáky s problematikou konfliktu na Blízkém východě, a to z hlediska historického, politického, sociálního a etického
Použité materiály a technika: prezentace spojená s výkladem, fotografická galerie, příklady z praxe a cest po Blízkém východě, hudební složka

Zhodnocení akce a zpětná vazba:
Žáci byli v přednášce trvající tři vyučovací hodiny seznámeni se současnou politickou, ekonomickou a hlavně sociálně-etickou situací v Izraeli a Palestině. V první části přednášky Mgr. Kovář pohovořil o historii vzniku Státu Izrael, o etické otázce samotného vzniku tohoto státu na území Palestiny, o počátečním soužití multietnického obyvatelstva v této oblasti, zvycích, tradicích a způsobu chování. Další část přednášky byla věnována 30. a 40. letům 20. stol., holocaustu a osudu židovského obyvatelstva během 2.světové války. V třetí části přednášky se hovořilo o nutnosti nastolení mírového soužití mezi oběma národy, o stále hrozících bombových útocích, o situaci v pásmu Gazy a na Západním břehu Jordánu. Na závěr přednášky dostali žáci prostor pro své dotazy. Ty směřovaly k otázce ekonomické stability Státu Izrael, k vzájemným vztahům židovského a arabského obyvatelstva, k běžnému životu tamějších obyvatel, ke školství atd..

Zpětná vazba: Žáci byli v průběhu přednášky vyzváni k prezentaci vlastních názorů a pohledů na výše uvedené otázky a problémy, což vedlo k posílení kontaktu přednášejícího s posluchači. Žáci se seznámili se základními odbornými pojmy v oblasti etického rozměru problematiky konfliktu na Blízkém východě z pohledu člověka, který v dané oblasti žil a studoval a neustále tento problém sleduje. Přednáška byla žáky kladně hodnocena.

Doporučení: K danému tématu se průběžně vracet v hodinách ZSV, dějepisu a literatury.

Poznámka:  Na základě předcházejícího doporučení (viz. příloha č.19) byla tato přednáška zorganizována již podruhé. Z přednášky byla pořízena fotodokumentace.


Třeboň 27. 1. 2012
Zapsal: Mgr. Zdeněk Kučera, VT 06

Foto: Zdeněk Kučera


 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout