Gymnázium Třeboň

Aktivita 03 - Zhodnocení akce „Fiktivní studentská firma GYM

Termín konání: leden 2012 (27.1. 2012 )
Třída: VII. a  3. roč. (vybraní žáci, počet 17)
Vyučující : Mgr. Zdeněk Kučera, Ing. Stanislava Hátleová (Obchodní akademie Třeboň)
Cíl:  Seznámit žáky s legislativou a charakteristikou podnikání v ČR, s fungováním a podnikáním OSVČ v rámci fiktivní společnosti na střední škole, se základy účetnictví
Použité materiály a technika: interaktivní tabule SMART, prezentace, internetové odkazy k danému tématu, informační brožury, účetní doklady, daňové evidenční listy

Zhodnocení akce a zpětná vazba:
Činnost Fiktivní studentské firmy GYM byla zahájena v průběhu měsíce září 2011 v koordinaci s aktivitou 01 (vydávání školního časopisu) a výukou semináře základů společenských věd (viz. přílohy č.10, 11,13). V průběhu měsíce ledna žáci plnili předem zadané úkoly související s jejich aktivitou. Provedli finanční kalkulaci vydání prosincového čísla časopisu GYM , tzn. výdaje a příjmy, a údaje zaznamenali do daňové evidence za měsíc prosinec 2011. Veškerá daňová evidence s patřičnými formuláři je zakládána do jednotlivých složek. Žáci  pracovali s pokladními doklady, výdajovými a příjmovými, vystavovali faktury za provedené služby.

Žáci začali se zúčtováním zdravotního a sociálního pojištění.     
Poznámka: Z činnosti firmy  byla pořízena stručná fotodokumentace.

Třeboň  30. 1. 2012
Zapsal: Mgr. Zdeněk Kučera, ČT 03
 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout