Gymnázium Třeboň

Aktivita 04 - Výukový program o odpadech Kdo dělá v lese skládku, sám není v pořádku

Datum konání: 23. 1. 2012 (2 hodiny)
Třídy, počet žáků: tercie, celkem 27 žáků
Vyučující: Mgr. Štěpánka Otepková
Lektor: Mgr. Matouš Šimek


Použité materiály a metody: přednáška, diskuse, simulační hry a soutěž


Cíl: Netradiční formou poskytnout další informace o odpadech, které umožní žákům zaujmout odpovědný postoj k problematice odpadů a životního prostředí. Prakticky si vyzkoušet nabyté vědomosti, prezentovat vlastní názor a zkušenosti. Rozvíjet kompetence k učení, k řešení problémů.


Zhodnocení akce a zpětná vazba:
Tento výukový program se uskutečnil již podruhé.  V rámci cvičení z přírodovědných předmětů si žáci tercie během výukového programu trvajícího 2 vyučovací hodiny prakticky ověřili, zda dokážou správně třídit jednotlivé složky odpadu, rozpoznat směsné obaly a vyhledat značky o složení obalu. Diskutovali o problémech různých druhů plastů z hlediska ochrany zdraví a životního prostředí. Lektor seznámil žáky s možnostmi nakládání s odpady, rozdílech mezi černou a řízenou skládkou a s problémy, které může černá skládka způsobit.
Žáci diskutovali o výhodách a nevýhodách spalování, třídění a recyklace. Dále porovnávali výhody a nevýhody různých typů poplatků za odvoz a zpracování komunálního odpadu.
Při simulační hře se žáci pokoušeli odhadnout, jak dlouho se v přírodě rozkládá různý druh odpadu.
Program žáky opět velmi zaujal. Především ocenili, že se na programu mohli aktivně podílet.
Zpětná vazba: Při krátké závěrečné hře byly ověřeny získané znalosti, dovednosti i schopnost kooperace. 
Doporučení: Výukový program žáky opět zaujal, a proto jej začleníme do školního vzdělávacího programu od roku 2012/2013.

 Mgr. Štěpánka Otepková, vyučující a vedoucí aktivity 04

Foto: Štěpánka Otepková

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout