Gymnázium Třeboň

Projektárium (prosinec 2011)

O úvod k Projektáriu jsem netradičně poprosila hlavní manažerku právě probíhajícího projektu Konkurenceschopnost pro Třeboňsko Janu Coufalovou – ona je totiž ta, která je za něj zodpovědná. S koncem roku se hodí ohlédnout se zpět a hodnotit… Projekt, který podomácku nazývám VK-KT, probíhá dobře. „Dobře“ je ale celkem nicneříkající, tedy podrobněji : myslím, že oslovil každého na naší škole. Pochybuji, že někdo z vás neví, že na projektu pracujeme. Přinesl mnoho příjemného pro řadu z vás. Některé aktivity bychom si bez projektu nemohli dovolit vůbec, jiné jen v částečné míře, vybavení školy by bylo mnohem skromnější, učitelé by dělali víc činností zadarmo.  Určitě obohacuje život a činnost školy.  Ale jsou i jeho nepříjemné stránky – obrovská administrativní náročnost, velká zátěž pro všechny zaměstnance školy, snad jen některé uklízečky mohu vynechat, nejednotnost výkladu u některých postupů, změna legislativy během realizace projektu. Přesto si troufám tvrdit, že přínos projektu stojí za problémy, které přinesl.

01 – GYM – Anna Kohoutová - doposud stabilizovaná redakce GYMu začíná velmi vážně přemýšlet nad „generační výměnou“. S tímto školním rokem totiž končí pět jejich důležitých redaktorů – včetně šéfredaktora. Odchází totiž třída, spolu s kterou jsem GYM zakládala. Redakční radu tedy čeká nutná obměna, napadá mě nehezké slovo revitalizace. To je náš úkol pro následující týdny. GYM21 vznikal v době, kdy jsme se opět zúčastnili celostátního kola soutěže středoškolských časopisů. 2. prosince byli tři naši redaktoři (anka, chinano a iwish) v čele s Martinem Rosochou na slavnostním vyhlášení v Brně, aby nám přivezli 3 pro nás důležitá ocenění – cenu za web, cenu ostatních redakcí a ocenění Učitelského speciálu z GYMu18. Soutěž je rok od roku prestižejší, letos se do ní přihlásilo více než 200 časopisů a my se stále pohybujeme mezi nejlepšími – což nás samozřejmě těší. Daleko větší radost ale máme z přízně našich konkrétních čtenářů, z návštěvníků webu, kteří stále častěji přispívají do diskusí pod jednotlivými blogy.

03 – Finanční gramotnost – Pavel Krejča - i učitelé gymnázia si zvyšují finanční gramotnost a seznamují se se základy finanční matematiky. Stalo se koncem listopadu formou semináře,
který vedl finanční poradce pan Miroslav Vrba. Také v listopadu pracovali žáci předposledního ročníku ve fiktivní firmě založené v rámci semináře SZV. Provedli kalkulaci říjnového čísla
GYMu, údaje zaznamenali do evidence příjmů a výdajů a dokončili daňovou evidenci za říjen. Žáci se seznámili s vyplněním výdajového a příjmového dokladu a s výhodami internetového bankovnictví. V dalších hodinách je čeká práce s fakturami.

04 – Environmentalistika – Štěpánka Otepková – naše aktivita se v minulém období věnovala odpadům (a terciánům). Terciáni si v rámci cvičení z přírodovědných předmětů připravili prezentace o třídění a následném využívání odpadu. Během laboratorního cvičení si na vlastní oči i nos ověřovali, že plasty jsou velice různorodé látky, které se značně liší svými vlastnostmi. Koncem listopadu se pak společně s částí kvarty vydali na exkurzi do zařízení zabývajících se tříděním, ukládáním a recyklací odpadu. Bližší informace a fotografie naleznete na webu školy. Do vánoc máme ještě v plánu vyzkoušet si " bezodpadové technologie" při přípravě vánočního kapra.

05 – Dějepisně-zeměpisný katalog – Ivana Kubínová - během října a listopadu jsme s žáky tercie a 2. ročníku dokončili úpravy fotografií k vybrané lokalitě a začínáme zpracovávat textové informace.
V aule školy je od 22. 11. 2011 nainstalována výstava Místo mého bydliště, kde jsou vystaveny fotografie a výtvarná díla žáků k vybraným lokalitám, na kterých žáci pracovali v minulém školním roce.
V rámci výtvarné výchovy pracovali 3. listopadu žáci sekundy na projektu renesanční umělci. Projekt
navazoval na prohlídku třeboňského Zámku a na letošní významném výročí - 400 let od úmrtí posledního Rožmberka, Petra Voka. Žáci byli seznámeni s renesančním malířstvím. Inspirovali se především tvorbou originálního tvůrce, italského malíře G. Arcimbolda, který komponoval portréty z
přírodnin, ovoce či věcí každodenní potřeby. Žáci tercie absolvovali 9. 11. a 23. 11. exkurzi do Státního oblastního archívu v Třeboni. Poznali archiv jako místo, které shromažďuje důležité informace o regionu, respektive jihočeském kraji. Žáci se rovněž seznámili s postupem tvorby rodokmenu.

06 – Etika – Zdeněk Kučera - počátkem listopadu dokončili účastníci letní filmové škoky dokument o
životě a pobytu básníka Františka Hrubína v Chlumu u Třeboně. Jedná se v pořadí již o šesté DVD. Film měl premiéru 22.11. na Dnu otevřených dveří gymnázia. Koncem listopadu vzniklo DVD č.7, na kterém se podíleli žáci kvarty pod vedením kolegyně Barbory Duškové. Dokument je natočen ve
španělském jazyce a dotýká se mezilidských vztahů. Dne 10.11. se žáci 4. roč. a oktávy zúčastnili zajímavé přednášky Mgr. Štěpána Kováře (ZČU Plzeň) na téma Izrael za hranicemi etiky. Ve středu 14.12. je pro žáky 3.roč. a septimy připravena další přednáška. PhDr. Zdeněk Sychra,PhD. (Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií MU Brno), který pohovoří o budoucnosti EU a eurozóny, o její jednotě a spolupráci.

Zapsala: Mgr. Anna Kohoutová
 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout