Gymnázium Třeboň

Aktivita 06 - Přednáška Etické pojetí práva

Datum konání: 8. 02. 2012
                          
Třída, počet žáků: žáci VI. a 2. ročníku (celkem 57 žáků)
                                   
Přednášející: JUDr. František Cvrček CSc. (Ústav státu a práva Praha, Právnická fakulta UK Praha)
Vyučující: Mgr. Zdeněk Kučera, Mgr. Martin Rosocha

Průběh:
Žáci uvedených ročníků  se zúčastnili přednášky s JUDr. Františkem Cvrčkem CSc. na téma Etické pojetí práva. Přednášející zahájil besedu dotazem na žáky, jak oni chápou a vnímají samotný obsah  práva a jeho úlohu ve společnosti. Po objasnění a upřesnění základních znaků  přednášející zdůraznil především význam práva a jeho fungování v demokratické společnosti. Z historického hlediska přiblížil podstatu práva římského, vysvětlil rozdíly mezi právem evropským a anglosaským, na konkrétních příkladech tyto rozdíly pak demonstroval. Největší pozornost věnoval české legislativě, vzniku právních norem a následné aplikaci do běžného občanského života v naší zemi. Výklad směřoval i k pochopení práva primárního a sekundárního.V této souvislosti upozornil na situaci, kdy velké množství novelizovaných zákonů způsobuje občanovi nelehkou orientaci v právním řádu a může tak přivodit nemalé problémy a být příčinou řady „neduhů“ demokracie v České republice. Přednášející neopomněl zdůraznit potřebu etických zásad a odbornosti odpovědných osob, které se na tvorbě zákonů podílejí. Závěr přednášky byl vyhrazen dotazům žáků, které se týkaly nejen uvedených témat, ale také například situace v české legislativě a justici.

Cíl:
Hlavním cílem účasti na přednášce bylo seznámit žáky s morálním aspektem fungování práva a právního řádu ve společnosti. Přednášející se erudovaně vyjadřoval ke zvolenému tématu a dokázal jasně a srozumitelně toto téma vysvětlit. Z tohoto hlediska přednáška svůj účel jasně splnila.

Zhodnocení akce a zpětná vazba:
Přednáška byla žáky kladně hodnocena. O jejich zájmu svědčí i množství dotazů vznesených již v průběhu přednášky.

Doporučení:
Tuto přednášku lze jednoznačně doporučit i ostatním žákům vyššího gymnázia. K danému tématu se průběžně vracet v hodinách ZSV a OBV.   

Poznámka:
Z přednášky byla pořízena fotodokumentace.

V Třeboni  10. 2. 2012                                                                 
Zapsal: Mgr. Zdeněk Kučera, VT 06

Foto: Mgr. Zdeněk Kučera

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout