Gymnázium Třeboň

Aktivita 04 - Cesta odpadu – program pro partnerskou školu, 1. 2. 2012

Datum konání:    1. 2. 2012 (1 hodina)
Třídy, počet žáků: tercie 14 žák, žáci z 8. třídy ZŠ Suchdol nad Lužnicí (22 žáků)
Vyučující: Mgr. Štěpánka Otepková

Použité materiály a metody: žákovské prezentace, praktické cvičení
Cíl: prezentovat výsledky své práce žákům partnerské školy, vyzkoušet si projev před cizími lidmi, předávat informace, rozvíjet komunikační dovednosti
Zhodnocení akce a zpětná vazba:
Žáci tercie informovali o aktivitách uskutečněných v rámci projektu. V první části hodiny předvedli své prezentace o třídění a dalším zpracování odpadů svým vrstevníkům. V další části si v laboratoři připravili jednoduché pokusy, při kterých demonstrovali rozdílné vlastnosti plastů a jejich využití při separaci.
Doporučení: Akce proběhla podle očekávání.

Mgr. Štěpánka Otepková, vyučující a vedoucí aktivity 04

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout