Gymnázium Třeboň

Aktivita 04 - Cesta odpadu – dotazníkové šetření Co od nás odpadá

Datum konání: v týdnu od 14. do 21. 9. 2011 dotazníkového šetření
27. 2. 2012 (1+1 hodina) prezentace výsledků
Třídy, počet žáků: tercie 27 žáků       
Vyučující: Mgr. Štěpánka Otepková,
Lektor: Mgr. Matouš Šimek
Použité materiály a metody: dotazníkový průzkum
Cíl: zjistit chování žáků ve vztahu k produkování a třídění odpadu
Zhodnocení akce a zpětná vazba:
V týdnu od 14. do 21. 9. 2011 proběhlo ve III. ročníku ve spolupráci s NF pro vydru  dotazníkové šetření. Žáci měli v průběhu celého týdne zaznamenávat do dotazníkových archů podrobné informace o tom, jaký odpad vyprodukovali, kde a v jakém množství a kam ho uložili. Vyplněné dotazníky pak byly vyhodnoceny podle nejrůznějších kritérií. Výsledky byly prezentovány ve formě grafů. Žáci pak diskutovali a porovnávali výsledky s informacemi a znalostmi, které mají dnes a hodnotili změny ve svém přístupu k odpadům a jejich třídění za posledního půl roku. Bohužel řada žáků vyplnila dotazníky velmi nedbale a to vedlo ke zkreslení výsledků.
Velmi podnětná však byla diskuze, ze které vyplynulo, že díky práci na projektu zaměřené na odpady se značně změnil postoj žáků k dané problematice a že dokonce ovlivnili i své rodiče.
Doporučení: Vzhledem ke značné náročnosti celé akce ji již nedoporučuji opakovat.

Mgr. Štěpánka Otepková, vyučující a vedoucí aktivity 04

Foto: Štěpánka Otepková

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout