Gymnázium Třeboň

Adopce na dálku - Naše malá velká pomoc

    Tak jako učitelský sbor a studenti kvarty již léta podporují projekt adopce na dálku, od letošního roku se studentská rada rozhodla, že se na podpoře vzdělání bude určitým dílem podílet každá z tříd našeho gymnázia. Od března se tudíž každý žák účastnící se podpory keňského dítka stal adoptivním rodičem. Toto rodičovství obnáší finanční podporu ve výši 7 200,- Kč na celý školní rok, z kterých Centrum Narovinu, které projekt realizuje, nakupuje především školní pomůcky, uniformy, atd. Současný počet adoptovaných dítek je 9, což je určitě dobrý krok do začátku naší spolupráce s Centrem Narovinu. Některé třídy se rozhodly na adopci jednoho dítka spojit, jiné mají své vlastní a některé adoptovali dokonce i dva žáčky najednou.
    Všechny adoptované děti se nacházejí v nelehké situaci, a proto jim tato pomoc umožní dokončit či pokračovat v již započatém studiu. Žáci v Keni tak mohou díky těmto finančním darům dovršit základní i střední vzdělání a posléze najít kvalitnější pracovní pozice.
     Za odměnu si každý z nás samozřejmě odnese dobrý pocit a jako bonus budou mít studenti možnost si s dotyčnými žáky v afrických školách vyměňovat korespondenci, ke které žáci vždy připojují i svůj prospěch ve formě semestrálního vysvědčení, dále fotky a pro zájemce i menší dárečky apod. Ochotou k solidaritě!
Více informací na: www.centrumnarovinu.cz
 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout