Gymnázium Třeboň

Aktivita 01 - časopis GYM

24. února vyšlo 12. číslo časopisu GYM, které je zároveň prvním „projektovým“. Najdete v něm kromě jiného novou rubriku „Projektárium“, která bude do budoucna seznamovat čtenáře z řad žáků, učitelů i veřejnosti s průběhem projektových prací a bude se snažit popularizovat všechna zpracovávaná témata. Novou rubrikou je Etika, která je zároveň samostatnou projektovou aktivitou. Počínaje dalším číslem bude v rámci této rubriky zpracováváno vždy jedno závažné téma, které bude doprovázeno na stránkách časopisu www.casopisgym.cz i odkazem na příslušnou videoprojekci filmového skeče, který budou natáčet pod odborným vedením sami žáci.

Nové číslo naleznete rovněž na stránkách www.casopisgym.cz - stejně jako různá diskusní fóra, která by měla být inspirací pro náplň dalšího čísla školního časopisu GYM. GYM 13 by měl vyjít do konce měsíce dubna 2010.

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout