Gymnázium Třeboň

Aktivita 04 - Plastic Art – výtvarné zpracování odpadů

Datum konání: 5. 3. 2012 - 9. 3. 2012
Třídy, počet žáků: sexta (9 žáků), 2. ročník (12 žáků)
Vyučující: Mgr. Jana Kalvasová
Použité materiály a metody: Tvorba z PET lahví, prostorový objekt

Cíl: Spojení environmentální tématiky (třídění a zpracování odpadů) a výtvarné výchovy (tvorba estetického prostorového objektu). Seznámení s novým způsobem, jak dále zpracovávat odpad, konkrétně PET lahve. Uvědomit si, že lze odpad nejen průmyslově zpracovat, ale rovněž přetvořit ve výtvarný objekt. Žák se důkladně seznámí s materiálem, pozná jeho tvárnost, barevnost a prozkoumá jeho vlastnosti při stříhání, lepení, zahřívání,...

Zhodnocení akce a zpětná vazba:
Akce se u žáků shledala s příznivou odezvou. Žáci zhotovovali velice originální a nápadité výtvory. Byli překvapeni tvárností materiálu a možnostmi jeho zpracování.

Doporučení: Plastic Art je vhodný pro všechny ročníky gymnázia. S ohledem k věku žáků volíme techniku zpracování plastů. Doporučuji tvořit i z dalšího odpadu (papír, sklo, kov).


Mgr. Jana Kalvasová, člen týmu aktivity 04

Foto: Jana Kalvasová

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout