Gymnázium Třeboň

Projektárium (únor 2012)

S novým kalendářním rokem vstupuje náš projekt „Vzdělávání pro konkurenceschopnost – Konkurenceschopnost pro Třeboňsko“ do své poslední fáze, máme před sebou poslední půlrok práce, při které můžeme počítat s jeho podporou. Jsem si jistá, že většina aktivit, která v rámci něj vznikla a probíhala, bude mít i delší přesah, že prostě s červnem letošního roku neskončí. Vždy se mi na tomto projektu líbilo, jak se většina jeho aktivit nenásilně prolíná s výukou, přirozeným životem naší školy – mnohdy až do té míry, že žáci někdy ani netuší, že jsou právě jeho účastníky. I proto přicházíme s dalším dílem našeho pravidelného Projektária, abychom vám vše trochu uspořádali…

01 – GYM (Anna Kohoutová) – náš časopis je jednou z aktivit projektu, která bude rozhodně pokračovat i po jeho ukončení, v tom mohu naše čtenáře uklidnit. Spíše nás čekají diskuse o tom, zda se z GYMu v budoucnu nestane spíše internetový časopis, zda více energie neinvestujeme do našich webových stránek. Ale nebudu předbíhat. Redakci GYMu, která je značně „občerstvená“ novými redaktory, čekají v nejbližších týdnech práce na propagačním dokumentu, ve kterém bychom rádi zmapovali jeho dosavadní historii a rozloučili se s třídou, která stála u jeho zrodu – se současnou oktávou. Snad se s výsledky naší práce budete moci co nejdříve seznámit na našem webu. Dokument bude vznikat za podpory aktivity 06 – určitě chceme využít potenciál a zkušenosti týmu, který již má za sebou zajímavé výsledky – mám na mysli autory dokumentu o F. Hrubínovi. Přizvali jsme ke spolupráci například Dana Řezníčka (3.), který bude určitě velkou posilou týmu okolo Daniela Urbánka (VII.), který si vzal realizaci filmu na starost. Časopis GYM čeká na výsledky další soutěže školních časopisů, kterou pořádá v Praze Syndikát novinářů, s výsledky vás určitě seznámíme na našem webu.

03 – Výuka finanční gramotnosti, fiktivní studentská firma (Pavel Krejča) – probíhají závěrečné korektury a grafické úpravy Sbírky úloh z finanční matematiky, její tisk by měl proběhnout v březnu. V souvislosti s realizací fiktivní studentské firmy provedli žáci finanční kalkulaci vydání prosincového čísla časopisu GYM , tzn. výdaje a příjmy, údaje zaznamenali do daňové evidence za měsíc prosinec 2011. Veškerá daňová evidence s patřičnými formuláři je zakládána do jednotlivých složek. Žáci pracovali s pokladními doklady výdajovými a příjmovými, vystavovali faktury za provedené služby, začali se zúčtováním zdravotního a sociálního pojištění.

04 – Environmentalistika (Štěpánka Otepková) – ve spolupráci s Mgr. Matoušem Šimkem z ČNF pro vydru byl v tercii 23. ledna zrealizován výukový program o odpadech Kdo dělá v lese skládku, sám není v pořádku. Žákům byly zajímavou formou poskytnuty další informace o odpadech, které snad napomohou k co nejodpovědnějšímu přístupu k této problematice. Jana Kalvasová zahájila v rámci výtvarných aktivit s nižšími ročníky přípravné práce k tzv. plastic artu. Více v příštím Projektáriu.

05 – Regionální zeměpisně-dějepisný katalog Třeboňska (Ivana Kubínová) - s žáky tercie a 2. ročníku byly v hodinách IKT dokončeny úpravy textů k vybraným lokalitám a byly započaty práce na zpracovávání prezentací. V rámci výtvarné výchovy žáci tercie pracovali na tvorbě rodokmenu, kdy se pokusili vytvořit strom života svých předků. Rodokmen sestavovali na základě informací od rodičů, prarodičů či dalších příbuzných. Někdo také navazoval na starší rodový strom života, který již dříve vytvořili jeho příbuzní. Žáci shromáždili a zpracovali informace o předcích, včetně data a místa narození (popř. úmrtí) a rodinné vazby. Další úkol spočíval ve výtvarném a hlavně přehledném zpracování rodokmenu na čtvrtku, nejčastěji formátu A2. Žáci kvinty a 2. ročníku výtvarně zpracovávali lokality Třeboňska, měli za úkol výtvarně zpracovat informační plakát. Projekt navazoval na předchozí práci žáků – zpracovávání textů a powerpointových prezentací zvoleného tématu, žáci se učili vhodně komponovat zpracovanou fotodokumentaci na větší formát papíru.

06 – Etika (Zdeněk Kučera) - v lednu byla pro velký zájem zopakována přednáška s Mgr. Štěpánem Kovářem na téma Izrael za hranicemi etiky (pro 2. a VI.). 8. února jsme po stejné třídy uspořádali přednášku Etika a právo JUDr. Františka Cvrčka. Na konec dubna se připravuje ve spolupráci s agenturou Asteria České Budějovice další pobytový kurz Etiky a společenské etikety pro současné terciány – tentokrát v Prachaticích. V rámci hodin angličtiny natáčela na začátku února septima a 3. ročník pod vedením K. Janů a Z. Dvořákové DVD (č. 8 a 9) na témata souvisejícími právě s etikou a etiketou (dle všeho se máte všichni na co těšit!).

-ako-
 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout