Gymnázium Třeboň

Gymnáziu se daří (24. 11. 2010)

Nadstandardní nabídky zajímavých činností může i nadále nabízet svým žákům gymnázium v Třeboni. Od ledna letošního roku úspěšně pokračuje v projektu se zkráceným názvem "Konkurenceschopnost pro Třeboňsko", díky němuž čerpá významné finanční prostředky z Evropského sociálního fondu. Projekt je součástí Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), který je víceletým tematickým programem v gesci MŠMT ČR.

Učitelé školy vynakládají nemalé úsilí na přípravy a realizace zajímavých aktivit – mezi nejzajímavější patří pravidelné vydávání studentského časopisu GYM (www.casopisgym.cz), který se probojoval do finále soutěže o nejlepší školní časopis ČR v Brně. Zajímavé příležitosti nabízejí žákům aktivity týkající se šetrné dopravy, environmentalistiky, výuky finanční gramotnosti, tvorby regionálního dějepisně-zeměpisného katalogu, natáčení studentských filmů na téma Etika či pořádání prožitkových kurzů. Až do června roku 2012 se bude třeboňské gymnázium snažit do tohoto projektu zapojit maximální počet svých žáků, protože si je velmi dobře vědomo důležitosti svého postavení v celém regionu. Ambiciózní projekt by se měl stát v nadcházejících měsících velkým lákadlem i pro žáky pátých a devátých tříd, kteří se rozhodují o své budoucnosti. V úterý 23. listopadu se v budově školy uskutečnila konference pro širokou veřejnost, na které prezentovali vedoucí jednotlivých týmů dosavadní výsledky své práce. Více na www.gymtrebon.cz.

Články o gymnáziu byly publikovány v tisku:

26. listopadu 2010 - Jinřichohradecký deník
7. prosince 2010 - Jindřichohradecký týdeník (viz foto)

Mgr. Anna Kohoutová

 

7. prosince 2010 - Jindřichohradecký týdeník

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout