Gymnáziu se daří (24. 11. 2010)

Nadstandardní nabídky zajímavých činností může i nadále nabízet svým žákům gymnázium v Třeboni. Od ledna letošního roku úspěšně pokračuje v projektu se zkráceným názvem "Konkurenceschopnost pro Třeboňsko", díky němuž čerpá významné finanční prostředky z Evropského sociálního fondu. Projekt je součástí Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), který je víceletým tematickým programem v gesci MŠMT ČR.

Učitelé školy vynakládají nemalé úsilí na přípravy a realizace zajímavých aktivit – mezi nejzajímavější patří pravidelné vydávání studentského časopisu GYM (www.casopisgym.cz), který se probojoval do finále soutěže o nejlepší školní časopis ČR v Brně. Zajímavé příležitosti nabízejí žákům aktivity týkající se šetrné dopravy, environmentalistiky, výuky finanční gramotnosti, tvorby regionálního dějepisně-zeměpisného katalogu, natáčení studentských filmů na téma Etika či pořádání prožitkových kurzů. Až do června roku 2012 se bude třeboňské gymnázium snažit do tohoto projektu zapojit maximální počet svých žáků, protože si je velmi dobře vědomo důležitosti svého postavení v celém regionu. Ambiciózní projekt by se měl stát v nadcházejících měsících velkým lákadlem i pro žáky pátých a devátých tříd, kteří se rozhodují o své budoucnosti. V úterý 23. listopadu se v budově školy uskutečnila konference pro širokou veřejnost, na které prezentovali vedoucí jednotlivých týmů dosavadní výsledky své práce. Více na www.gymtrebon.cz.

Články o gymnáziu byly publikovány v tisku:

26. listopadu 2010 - Jinřichohradecký deník
7. prosince 2010 - Jindřichohradecký týdeník (viz foto)

Mgr. Anna Kohoutová

 

7. prosince 2010 - Jindřichohradecký týdeník
POÚTSTČTSONE
                                          

 Provozní informace

Jarní prázdniny 2022

14. 3. - 18. 3. 2022

Pololetní prázdniny

4. února 2022

Školní kolo DO

Školní kolo dějepisné olympiády: úterý 18. ledna 2022 od 14.10 hodin v učebně dějepisu

>> více

Uzavření klasifikace a docházky za 1. pololetí

V pátek 21. ledna 2022 k poslední vyučovací hodině

Přijímací zkoušky nanečisto

sobota 22. ledna 2022 od 9:00

>> více

Předávání výpisů vysvědčení

Pondělí 31. ledna 2022

Jsme partnerská škola
UNESCO

in support of UNESCOs 70th Anniversary Celebrations

Partneři školy

Jihočeský krajUnescoPřírodovědecká fakulta UKEvropské strukturální a investiční fondyMasarykova universitaStátní oblastní archív Třeboň