Gymnázium Třeboň

Jaro na gymnáziu (9. 6. 2010)

Druhé pololetí se na třeboňském gymnáziu neslo ve velmi pracovním duchu. Kromě tradiční výuky na osmi a čtyřletém gymnáziu se celý učitelský tým věnuje spolu se svými žáky i dalším zajímavým aktivitám. Nejvýznamnější z nich se týkají projektu Konkurenceschopnost pro Třeboňsko. V rámci něj pokračujeme ve vydávání ambiciózního časopisu GYM (paralelně s ním pečujeme o webové stránky www.casopisgym.cz, které ho v mnoha ohledech doplňují), jehož redakce hledala v dubnu inspiraci např. v profesionálních redakcích týdeníku Respekt a Hospodářských novin v Praze. Zabýváme se tolik potřebnou etikou (máme za sebou atraktivní seminář společnosti FranklinCovey, natáčíme s žáky filmové klipy upozorňující na různé etické nešvary) a finanční gramotností, v rámci které vzniká moderní příručka a sbírka úloh finanční matematiky, podle kterých se budou učit žáci maturitních ročníků i v budoucnu. Součástí projektu je samozřejmě i environmentalistika, kde žáky vedeme k tomu, že jen poznáním autentického běhu přírody můžeme pomoci její ochraně – série exkurzí k suchdolským pískovnám pod vedením RNDr. Markéty Drábkové toho byla dokladem. Na naší škole postupně vzniká Regionální dějepisně-zeměpisný katalog, připravujeme další ročník partnerské reciproční akce s naší spřátelenou školou v německém Uetersenu, chystáme další ročník prožitkových kurzů – dělíme je na tzv. adaptační (pro nově příchozí žáky) a sžívací (pro žáky kvinty).

Žáci gymnázia se během dvou jarních měsíců velmi úspěšně prezentovali na stránkách deníku MF Dnes, kde téměř dvaceti z nich vyšel článek v rámci akce Studenti čtou a píší noviny. Zajímavou zkušeností byla pro žáky sexty úspěšná účast v televizní soutěži Za školu, natáčení jednoho dílu proběhlo i na našem gymnáziu (je možno vyhledat na webu České televize). Z dalších akcí, které našim žákům zpestřily výuku, stojí za zmínku lyžařský kurz, mezinárodní šachový turnaj v rakouském Gmündu, parlamentní simulace v Českých Budějovicích či účast na prestižním projektu „Studentský summit“, kde si naši žáci okusili vrcholná diplomatická jednání o nejrůznějších problémech současného světa. V diskusích se svými vrstevníky z celé ČR se snažili obhájit zájmy stovky zemí z celého světa, naši reprezentovali africkou Ugandu. Výrazné úspěchy jsme kromě různých předmětových olympiád zaznamenali i v celorepublikové soutěži Magic on Tour, ve které jsme obsadili 2. místo a polovinu první ceny, kterou tvoří finanční dotace na podporu herních aktivit. Za zmínku rozhodně stojí i pozitivní přístup pedagogického sboru gymnázia ke státním maturitám, učitelé se poctivě v rámci různých školení vzdělávají a připravují na jejich spuštění.

Více informací na www.gymtrebon.cz.

Mgr. Anna Kohoutová

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout