Gymnázium Třeboň

Aktivita 06 - Filmový dokument „POD SLUNCEM TMA“

Datum konání: 27. 03. 2012
                          
Třída, počet žáků: žáci VI. a 2. ročníku (celkem 60 žáků)
                                   
Místo konání: Kino Kotva, Č. Budějovice, filmový festival Jeden svět 2012
Vyučující: Mgr. Zdeněk Kučera, Mgr. Anna Kohoutová

Průběh:
Filmové představení proběhlo dne 27. 3. 2012 v kině Kotva v  Č. Budějovicích v rámci celorepublikového filmového festivalu Jeden svět 2012. Dokumentární snímek režiséra Martina Marečka zachycuje na straně jedné rozvojovou pomoc ČR zambijské vesnici Masuku, na straně druhé vykresluje rozdíly v kultuře, myšlení a chování Afričanů a Evropanů. Snímek konfrontuje africkou a evropskou mentalitu, skrze výpovědi obou hlavních postav režisér zkoumá odlišnost etických pravidel a norem v chování lidí jiné rasy, kultury i celkového pohledu na současný svět. Právě tyto rozdíly vyvolaly u diváků zájem o danou tématiku a podpořily následnou diskuzi. Dokument žákům přiblížil sociální a etické problémy lidí z jiné části světa, dovedl je k zamyšlení nad významem světové humanitární pomoci a vnímání opravdových lidských hodnot.
Cíl:
Hlavním cílem účasti na filmovém představení bylo seznámit žáky s odlišným vnímáním etických pravidel a norem chování lidí v Evropě a Africe. Z tohoto hlediska návštěva festivalu svůj účel  splnila.
Zhodnocení akce a zpětná vazba:
Dokumentární film byl žáky kladně hodnocen. Následný den žáci vypracovali při hodině českého jazyka a literatury na základě zhlédnutého filmu úvahu ohledně významu rozvojové a humanitární pomoci chudým zemím. Zajímavé názory budou otištěny v časopisu GYM.   
Doporučení:
Tento film lze jednoznačně doporučit i ostatním žákům vyššího gymnázia. K danému tématu se průběžně vracet v hodinách ZSV a OBV.   

Poznámka:
Z představení byla pořízena fotodokumentace.

V Třeboni  28. 3. 2012                                                                 
Zapsal: Mgr. Zdeněk Kučera, VT 06

Foto: Zdeněk KučeraFoto: Zdeněk KučeraFoto: Zdeněk KučeraFoto: Zdeněk KučeraFoto: Anna Kohoutová

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout