Gymnázium Třeboň

Aktivita 04 - Výukový program Vodě na stopě

Datum konání: 19. 3. 2012 (2 hodiny)
Třídy, počet žáků: tercie, celkem 26 žáků
Vyučující: Mgr. Štěpánka Otepková
Lektor: Mgr. Matouš Šimek
Použité materiály a metody: přednáška, diskuse, simulační hry a soutěž


Cíl:Netradiční formou poskytnout další informace o životním prostředí, konkrétně o vodě. Rozvíjet kompetence k učení, k řešení problémů.

Zhodnocení akce a zpětná vazba:
Žáci se během výukového programu trvajícího 2 vyučovací hodiny snažili mapovat cestu vody, která dopadá na zemský povrch, diskutovali o tom, co se s ní děje na různém povrchu a v různých situacích. Lektor seznámil žáky s významem jednotlivých vodních rezervoárů, proč  je důležité vodu v krajině zadržet a jak se dnes dělají revitalizace vodních toků.

Zpětná vazba: Při krátké závěrečné hře byly ověřeny získané znalosti, dovednosti i schopnost kooperace.  Rozhovorem s žáky si vyučující zjistila, zda žáci takovýto typ výuky vítají a co je nejvíce zaujalo a překvapilo.
Doporučení: Doporučuji tento výukový program začlenit do školního vzdělávacího programu. U žáků je nutno rozvíjet schopnosti pojímat vztahy v přírodě komplexní formou a zvyšovat jejich praktické dovednosti.

 Mgr. Štěpánka Otepková, vyučující a vedoucí aktivity 04

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout